MJOP

Het is van groot belang om uw MJOP vast te leggen. Dit voorkomt verrassingen doordat er budget kan worden gereserveerd. Met School Facility haalt u de expertise in huis om te zorgen voor een goed fundament voor uw huisvesting. Begin 2021 heeft de overheid voor scholen een andere wijze van het opnemen voor groot onderhoud in het Meerjaren onderhoudsplan, de componentenmethode, verplicht gesteld. De opbouw van de voorziening dient per component voorzien te worden. De systematiek voor het opbouwen van de voorziening groot onderhoud conform de regelgeving leidt tot een reëel beeld van toekomstige financiële verplichtingen in de jaarrekening, wat waardevol is voor besluitvormers in het onderwijs.

MJOP voor onderwijs

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen komt steeds meer bij de schoolbesturen te liggen. Scholen hebben zelf de verantwoordelijkheid voor het opstellen en actueel houden van het MJOP voor gebouwen en installaties. School Facility helpt schoolbesturen op een overzichtelijke manier het MJOP te actualiseren en te hanteren in de praktijk. Wij hanteren een werkwijze die aansluit bij de regels voor groot onderhoud conform de RJ onderwijs.

√ Ervaren bouwkundigen
De conditiemetingen en het plan wordt opgesteld door een ervaren bouwkundige

√ Conditiemeting conform NEN 2767
Hanteer de NEN2767 norm, een objectieve, vastgelegde systematiek voor het vaststellen van de onderhoudsstaat van bouwkundige en installatietechnische elementen.

√ Een periode van 20/30 jaar
Bij een langere periode mist u geen relevant structureel onderhoud in uw planning en budget wat bij de veel gehanteerde looptijd van 10 jaar nog wel eens het geval is.

√ Conform de componentenmethode
De regelgeving van de verslaglegging groot onderhoudskosten voor onderwijsinstellingen zijn aan strenger regels en voorwaarden onderhevig. De onderhoudskosten kunnen alleen nog via de componentenmethode of onderhoudsvoorziening worden geboekt.

Digitaal en dynamisch MJOP bijhouden?

Grote kans dat u in het bezit bent van een MJOP in statisch pdf of Excelbestand. Om te voorkomen dat het MJOP een statisch document is, biedt School Facility de optie op het MJOP te beheren in een eenvoudige software en is te koppelen met het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS). Het importeren van het MJOP in de software van School Facility maakt het mogelijk een dynamisch MJOP te hanteren. Planning en financiële reserveringen worden automatisch aangepast over de looptijd. U creëert digitale werkbonnen, jaarplan en een overzichtelijk dashboard.

MJOP in FMIS

School Facility biedt een nog efficiëntere aanpak, door het koppelen van de MJOP software aan ons FMIS. Hierdoor is het mogelijk het MJOP te integreren met andere facilitaire processen zoals meldingen en logboeken. De cijfers aanleveren voor het financieel jaarverslag? Met één druk op de knop beschikt u over een correct format voor de accountant.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden het opstellen van MJOP of software voor MJOP? School Facility helpt u graag. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan via dit formulier.

Gedegen beheer

Wilt u uitgaan van gedegen beheer en grip op de kosten? Dat bereiken wij door rapportage die uitsluiten bij de behoefte van uw onderwijsinstelling. Eveneens bieden wij mogelijkheden middels een FMIS voor het digitaal beheren van het MJOP.

Rapportages die aansluiten op de behoefte.
Van compleet en uitgebreide rapportage tot locatie-gerichte samenvatting. Tevens een accountant-proof verantwoording van de jaarlijkse onderhoudsvoorziening en uitnutting. School Facility overlegt welke rapportages het beste passen bij uw organisatie.

Maak het MJOP digitaal
Houd de MJOP planning en reservering bij in een FMIS voor digitale werkbonnen en een overzichtelijk dashboard. School Facility adviseert u desgewenst over de mogelijkheden.

Staat het actualiseren van het MJOP al een tijd uw de lijst of moet deze weer worden opgesteld? Met School Facility haalt u de expertise in huis om te zorgen voor een goed fundament voor uw huisvesting. 

School Facility voor het onderwijs

  • Actief meedenken met uw organisatie
  • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening
  • Transparantie en gastvrijheid
  • Korte communicatielijnen met een vast contactpersoon
  • ISO 9001 en NEN4400-1 gecertificeerd

Romy op de trap bij SCOPE