Onderhoudsplannen (MJOP)

Voor u als schoolleiding of management maakt het FMIS van School Facility het mogelijk om zelfstandig het vastgoedbeheer, bijvoorbeeld het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) per schoollocatie, te beheren op het vlak van financiën, duurzaamheid en uitvoering. Dit mede door het binnen één systeem vastleggen van contracten met looptijd, certificeringen, periodiek onderhoud en leveranciers en het centraliseren van informatiebronnen. Dit resulteert in grip op de status, zoals het aflopen van contracten en het tijdig ondernemen van actie, met scherpere sturing op efficiëntie en kosten.

Tevens ondersteunt de module het werken met budgetten. Actuele standen kunnen gelijk uitgelezen worden en tevens in schematisch weergegeven worden. Documenten, bouwtekeningen, vergunningen en taxaties kunnen gemakkelijk als document worden toegevoegd zodat deze altijd toegankelijk zijn ter inzage.


Meerjarenonderhoudsplan.jpg

School Facility voor het onderwijs

  • Actief meedenken met uw organisatie
  • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening
  • Transparantie en gastvrijheid
  • Korte communicatielijnen met een vast contactpersoon
  • ISO 9001 en NEN4400-1 gecertificeerd

Romy op de trap bij SCOPE