componentenmethode

MJOP volgens de componentenmethode

Begin 2021 heeft de overheid voor scholen een andere wijze van het opnemen voor groot onderhoud in het Meerjaren onderhoudsplan, de componentenmethode, verplicht gesteld.


De voorziening groot onderhoud

De opbouw van de voorziening dient per component voorzien te worden. De systematiek voor het opbouwen van de voorziening groot onderhoud conform de regelgeving leidt tot een reëel beeld van toekomstige financiële verplichtingen in de jaarrekening, wat waardevol is voor besluitvormers in het onderwijs.

Een MJOP is voor uw schoolgebouw van groot belang. Middels een MJOP worden onderhoudskosten op de korte en lange termijn inzichtelijk gemaakt. Hierdoor worden de kosten maximaal beheerd en worden budgetten gereserveerd.


Wij richten het MJOP volgens de componentenmethode voor u in.

Daarnaast heeft het extra veel voordelen om hierbij ons FMIS in te zetten. Middels ons FMIS is het mogelijk om actie te ondernemen om de voorziening van (groot) onderhoud in te richten volgens de componentenmethode. Met de inzet van deze methode ontstaat er een reëler en transparanter beeld van de vastgoedkosten van uw schoolgebouw en de kosten van groot onderhoud.

Wat is de componentenmethode?

Bij het gebruik van de componentenmethode wordt een productiemiddel dat langer dan een jaar meegaat (zoals een machine of gebouw) in meerdere delen opgesplitst met ongeveer een vergelijkbare economische levensduur. Deze delen worden apart geactiveerd en afgeschreven. De verwerking van groot onderhoud staat centraal en wordt niet langer ten laste van de onderhoudsvoorziening geboekt of direct in de exploitatiekosten, maar geactiveerd en afgeschreven.


Waarom deze methode?

De componentenmethode wordt ingezet om de kosten van groot onderhoud te verantwoorden. Er ontstaat een reëler en transparanter beeld van de vastgoedkosten en de kosten voor groot onderhoud. Door de inzet van de componentenmethode worden nieuwe investeringen in bestanddelen met verschillende levensduur (componenten) ingedeeld, geactiveerd en afgeschreven. Het opsplitsen van alle bestaande activaregels naar nieuwe componenten is vrij veel werk, maar zorgt in één keer voor een schone lei.

Één van de voordelen van de componentenmethode is dat de kans op groot boekverlies door desinvestering als gevolg van een vervangingsinvestering of groot onderhoud, in de toekomst relatief klein is. Verder zorgt dit voor stabielere toekomstige resultaten.


De koppeling met ons FMIS

Voor u als schoolleiding of management maakt ons FMIS het mogelijk om zelfstandig het vastgoedbeheer, bijvoorbeeld:

  • Het MJOP per school locatie
  • Beheren op het vlak van financiën
  • Duurzaamheid
  • Uitvoering.

Het voordeel van de koppeling met ons FMIS is dat het systeem het mogelijk maakt om met één druk op de knop een rapport uit te draaien die geschikt is voor uw accountant.


Wij helpen u aan het op simpele wijze voldoen aan de regelgeving.

Wilt u ook voldoen aan de nieuwste regelgeving, de opbouw via de componentenmethode voor de accountant? Neem contact met ons op voor:

  • Een vrijblijvend adviesgesprek en/of;
  • Een demo van ons Facility Management Informatie Systeem (FMIS)

    Direct contact

    Stuur ons een mail naar info@younggroup.nl of bel ons op 0172-745085.