Facility Portal

School Facility heeft op basis van nauw overleg met schoolbestuurders een facilitair management informatie systeem ontwikkeld waarbij het creëren van inzicht en overzicht kernwoorden zijn. Het portal zorgt voor werkorders voor conciërges, schoonmaak, catering en andere ondersteunende diensten, signaleert afwijkingen in de gemaakte (contract) afspraken zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Het facilitair portal biedt bondige en krachtige rapportagemogelijkheden die als input kunnen dienen voor leverancier- en/of werkoverleg. Tot slot biedt het FMIS goede management informatie over de materiële begroting voor het MT.

Facility Portal voor het onderwijs

School Facility heeft in overleg met schoolbesturen een FMIS (Facility Management Informatie Systeem) opgesteld en zodoende compleet afgestemd op de wensen en behoeften van scholen. Dit FMIS geeft een actueel overzicht in de bedrijfsvoering, zodat het schoolbestuur tijdig kan anticiperen op afwijkingen en resultaten. Het systeem is in staat meerdere modules aan elkaar te koppelen en bondige managementrapportages te genereren. Deze rapportages geven schoolbestuurders input voor de aansturing voor de gehele facilitaire organisatie zoals de leveranciers, het MJOP en meer.

School Facility kan het FMIS (gebruiksklaar) leveren en biedt ondersteuning met de professionele implementatie binnen uw onderwijsinstelling. 

  Basis mogelijkheden

  • (Preventieve) werkorders
  • Inventaris items
  • Aanvragen, meldingen & reserveringen
  • Meterstanden beheer
  • Documenten
  • Inspectie & checklists

  Uitbreiding

  • Budgetten en begrotingen
  • Voorraadbeheer
  • ITIL
  • Uren & vakantiedagen
  • Aanbestedingen
  • Personeelsbeheer (HRM)
  • Financiële administratie
  • Koppeling met financieel, administratie of HRM pakket

  Toegevoegde waarde

  Het Facility Portal van school Facility

   • Software as a Service (SaaS)
   • Het systeem is te integreren in bestaande intranet/portal systemen
   • U heeft altijd de laatste updates en een veilige back-up
   • Het Portal is wereldwijd benaderbaar
   • Abonnement o.b.v. gebruik, mogelijk vanaf één school tot grote scholenstichtingen
   • Koppeling aan bestaande software is mogelijk (bijv. EXACT, Magister etc.)

   Romy Facility Portal.jpg