Gebouwbeheer

Deze ruim opgezette module is de afgelopen jaren gegroeid tot een compleet vastgoed beheersysteem.

Gebouwbeheer
U heeft de mogelijkheid om alle informatie rondom gebouwen en ruimtes te registreren en te beheren. Een actueel overzicht van alle relevante gegevens: adres, geografische locatie, bouwjaar, eigendom, oppervlak en bezettingsgraad. U heeft ook inzicht in uw inventaris en contracten die betrekking hebben op het pand.

Exploitatie
Gezien de huidige ontwikkelingen betreffende de dalende leerlingaantallen en de maatschappelijke rol die een school vervult, vindt exploitatie door scholen en stichtingen steeds frequenter plaats. In de meeste gevallen is het de schoolleiding die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderwijshuisvesting. Vanwege de focus op kwalitatief onderwijs zou de exploitatie van de onderwijshuisvesting niet voor ingewikkelde situatie moeten leiden en tijd- (of zelf kosten-)rovend zijn.

Exploitatie van ruimten vergt duidelijk afspraken met alle betrokken partijen betreffende intenties, doel, verantwoordelijkheden en verdeling van kosten. Het FMIS van School Facility geeft duidelijk inzicht in het verdeelplan betreffende energieverbruik, schoonmaakkosten, huurkosten en verdere afspraken.

School Facility voor het onderwijs

  • Actief meedenken met uw organisatie
  • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening
  • Transparantie en gastvrijheid
  • Korte communicatielijnen met een vast contactpersoon
  • ISO 9001 en NEN4400-1 gecertificeerd

Romy op de trap bij SCOPE