Detacheren

Als partner voor onderwijsinstellingen ondersteunen wij scholen middels het detacheren van Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). Onze onderwijsondersteunende krachten zijn inzetbaar voor o.a. vervanging bij: ziekte, (zwangerschap)verlof, piekmomenten of voor permanente bezetting.

De professionals van School Facility

School Facility heeft zowel operationeel- als stafpersoneel in dienst en biedt zo flexibele ondersteuning op de werkvloer als op het bedrijfsbureau. U bent dus geen tijd kwijt aan administratieve taken, maar beschikt direct over flexibele en ervaren krachten

Onderwijsondersteunend Personeel inhuren via School Facility:

  • Leidt tot een verlaging van administratieve lasten
  • Biedt u zowel flexibiliteit als kwaliteit
  • Beschikken over VOG (onderwijs profiel) voor een snelle inzet

Onderwijs ondersteunend

School Facility beschikt over een pool van verschillende OOP-profielen. Deze pool garandeert een snelle inzet van (tijdelijk) OOP. De pool bestaat uit (niet gelimiteerd tot) de volgende OOP-functies:

Operationeel personeel
Receptioniste
Conciërge
• Technisch medewerker
• Kantine medewerker


• Toezichthouder
• Front office medewerker
• Gastheer/vrouw
• Surveillanten

Staf personeel
• Hoofd bedrijfsvoering
Facilitair manager
• Huisvestingsmanager
• Arbo coördinator

• HR-medewerker
Projectmedewerker
• Administratief medewerker
• Financieel medewerker
• (directie)Secretaresse

Inhuur surveillanten

Naast de (tijdelijk) inzet van OOP, ondersteunt School Facility scholen met de inzet van surveillanten.

Een goede match tussen de onderwijsinstelling en de tentamen surveillanten is van belang bij het creëren van een krachtig team gedurende de tentamenperiode. School Facility verzorgt op basis van uw wensen en tentamenrooster de inzet van de surveillanten. De surveillanten zijn ervaren en zijn naast het houden van toezicht bekwaam om op een professionele manier om te gaan met eventuele vragen van leerlingen tijdens tentamens. Zowel bij ziekte als roosterwijzigingen zorgt School Facility voor passende vervanging.

De voordelen van surveillanten van School Facility:
- Ervaren surveillanten van alle leeftijden
- De surveillanten worden van tevoren geïnstrueerd
- Verlaging van de administratieve lasten: alles op één factuur
- Ontlasting van medewerkers en docenten

Door de inhuur van surveillanten van School Facility kunnen docenten zich richten op hun kerntaak; lesgeven. Een ideale aanvulling voor taakontlasting binnen uw huidige taakbeleid.

School Facility voor het onderwijs

  • Actief meedenken met uw organisatie
  • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening
  • Transparantie en gastvrijheid
  • Korte communicatielijnen met een vast contactpersoon
  • ISO 9001 en NEN4400-1 gecertificeerd

Romy op de trap bij SCOPE