Integraal FM

In vele gevallen wordt facilitaire dienstverlening apart gecontracteerd, hierbij kunt u denken aan schoonmaak, onderhoud, catering, receptie. De laatste jaren is de ontwikkeling zichtbaar naar het inkopen van meervoudig diensten en het integraal organiseren van de dienstverlening. Een goede samenwerking en integraal opereren tussen verschillende segmenten van facilitaire dienstverlening wordt steeds belangrijker. Dit door de verdere professionalisering van het onderwijs en de wens klantgerichter te werken.

De aanpak van School Facility

De professionals van School Facility beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van facilitair en huisvesting. Dit zetten wij graag in om efficiënt facilitair management te bereiken. Voor advies of projectmanagement bent u bij ons aan het juiste adres. Daarbij overtreffen wij graag uw verwachtingen. School Facility werkt in verschillende mate samen met scholen en stichtingen, afhankelijk van de behoefte. De facilitaire organisatie op scholen is veelomvattend en vraagt om expertise met betrekking tot diverse thema’s. Daarom biedt School Facility ondersteuning door integraal facility management.

Voordelen IFM

1. Kostenbesparing

Met School Facility als uw partij voor Integraal Facility Management maakt u gebruik van onze inkoopkracht. Hierdoor bespaart u kosten en wordt de afstemming van de losse diensten aan ons overgedragen. 

2. Flexibiliteit

Wij passen de facilitaire dienstverlening op de wensen en eisen van uw organisatie aan. Verandert uw behoefte? Geen probleem! Wij passen onze dienstverlening hier direct op aan.

3. Eén aanspreekpunt

Voor u als organisatie is het een groot voordeel om één aanspreekpunt te hebben. Onze facilitair expert staat voor u klaar om de opgestelde doelen te realiseren en u te voorzien van facilitair advies. 

4. Continuïteit

Middels het uitbesteden van de gehele facilitaire dienstverlening, wordt garantie op volledige bezetting gerealiseerd. Ook in geval van vakantie, uitval, (zwangerschapsverlof) of ziekte. 

5. Professionalisering

School Facility verzamelt voor u de benodigde data om relevante informatie inzichtelijk te maken. Deze informatie gebruiken wij om processen te optimaliseren en te sturen op kosten. 

6. Expertise

School Facility hecht veel waarde aan kennis en expertise. Onze facilitaire experts zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, trends en innovaties om verbeteringen binnen uw organisatie door te voeren. 

Integraal Facility Management (IFM)

Integraal facilitair management is een optimale samenwerking tussen opdrachtgevers en School Facility voor lange termijn projecten. Bij een samenwerking op basis van integraal facility management besteedt de onderwijsinstelling de gehele facilitair dienstverlening en het facilitair management uit aan School Facility; het management, de coördinatie en het uitvoeren van de facilitaire diensten.

De invulling van Integraal Facility Management (IFM) is aan te passen aan de wens van de school:

  • Het is mogelijk de aansturing en coördinatie van de leveranciers uit te besteden, waarbij de onderwijsinstelling nog wel zelf de control houdt over de contracten met de leveranciers.
  • Of een vorm van IFM waarbij School Facility zowel de verantwoordelijkheid neemt over de coördinatie als de uitvoering van de facilitaire diensten.

School Facility voor het onderwijs

  • Actief meedenken met uw organisatie
  • Kwalitatief hoogstaande dienstverlening
  • Transparantie en gastvrijheid
  • Korte communicatielijnen met een vast contactpersoon
  • ISO 9001 en NEN4400-1 gecertificeerd

Romy op de trap bij SCOPE