Verhuismanagement

Bij een verhuizing komt veel kijken, of het onderdeel is van nieuwbouw, verbouw of renovatie. Het is een complex proces waarbij diverse partijen betrokken zijn. Een flinke klus voor onderwijsdirectie en -management. School Facility ondersteunt verhuizingen binnen het onderwijs met projectbegeleiding en coördinatie. School Facility heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en begrijpt dat een verhuizing niet ten koste mag gaan van het primaire proces: het onderwijs.

Wat kan School Facility betekenen voor uw nieuwbouwtraject?


School Facility draagt zorg voor het inrichten en functioneel opleveren van uw (nieuwbouw) schoolgebouw en coördineren de verhuizing van de bestaande locatie naar de nieuwe locatie. Het doel van School Facility is om het gebouw volledig gebruik gereed op te leveren, zodat het onderwijs direct van start kan.

School Facility stelt zich gedurende het gehele traject op als gebruikersvertegenwoordiger in de projectorganisatie. Wij vertalen gebruikerswensen richting de bouw en behartigen de belangen van het gebruikersontwerp die wordt opgesteld in samenwerking met de docenten van de vakgroepen.

 • Algehele projectbegeleiding
 • Aansturing bouw
 • Opstellen Plan van Aanpak
 • Ondersteuning selectie verhuispartijen
 • Ondersteuning inkoopproces en aanbestedingsbegeleiding
 • Risico analyse en opstellen PvE
 • Ontmanteling oudbouw


School Facility sluit het liefst aan in de ontwerpfase om overkoepelend advies te geven, ook in een later stadium zijn wij van toegevoegde waarde. In onze adviserende rol houden wij rekening met alle aspecten van uw verhuis- en inrichtingsproject zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij brengen de belangen van alle stakeholders samen. Dit realiseren wij door met de gebruikers van de school een gebruikersontwerp op te stellen en deze gedurende het traject te bewaken. Het gebruikersontwerp dient als basis voor het ontwerpen van bijvoorbeeld de installaties en voorzieningen van het gebouw door de aannemer en installateur, maar ook de inkoop van meubilair en vaste inrichting.

Toegevoegde waarde

Vertegenwoordiging

School Facility acteert in samenspraak met docenten, directie en management. Wij zorgen dat over alle facetten is nagedacht en de juiste beslissingen worden doorgevoerd (in lijn zijn met het gebruikersontwerp). Verder begeleiden wij u met aanbestedingen, offertecontroles, leveranciersaansturing en interne verhuiscommunicatie.

Ontzorging in het proces

School Facility zit de gebruikersgroepen voor en creëert draagvlak, door gebruikers mee te nemen in en voor te bereiden op het verhuisproces. Wij verzorgen onder andere inventarisaties van de te verhuizen inventaris en financiële en technische waardebepaling van het meubilair en inventaris. 

Kwalitatieve inrichting

Middels onze jarenlange ervaring binnen het onderwijs, zijn u en uw schoolgebouw gegarandeerd van een kwalitatieve inrichting binnen het door u vooraf vastgestelde budget. Wij hebben beschikken over kengetallen, kennis, ervaring en verschillende referentieprojecten. Samen maken wij uw (interne) verhuizing tot een succes. 

‘Steun, betrokken, deskundig, professioneel, commitment zijn sleutelwoorden die mij te binnen schieten wanneer ik denk aan onze samenwerking.’

H. Ootes, Concretor Comenius Lyceum

‘Wij zijn ontzettend blij met onze samenwerking. School Facility bouwt mee aan de toekomst van jouw school, neemt je werk uit handen en ontzorgt.’

J. Bakker, Directeur Ashram College Nieuwkoop

Laboratoria, industriële- en zorgomgeving

School Facility heeft ruim ervaring met verhuismanagement binnen laboratoria, industriële- en zorgomgeving. Juist omdat dit projecten betreffen die een speciale aanpak vereisen, heeft School Facility zich er op toegelegd specialisten te trainen zodat uw verhuizingsproject zeker is van een goede organisatie van planning tot oplevering.

De voordelen van School Facility als uw partner:

 • Experts binnen verhuismanagement en inrichting in het onderwijs
 • Een brug tussen het bouw- en ontwerpteam en de schoolleiding/docenten
 • Een netwerk van verscheidene vaste onderwijsleveranciers
 • Een partner met aandacht voor circulariteit en een duurzaamheid

Verhuismanagement.jpg