Aanbestedingen

Veel onderwijsinstellingen zijn verplicht om aan te besteden omdat zij vallen onder de noemer ‘publiekrechtelijke instelling’. De drempelwaarde voor de inkoop van leveringen en diensten is voor onderwijsinstellingen per 1 januari 2022 gesteld op € 215.000,-. Hiervoor was de drempelwaarde € 214.000,-.

(Europese) aanbestedingen

(Europese) aanbestedingen zijn vaak papieren tijgers die aan wettelijke regels en bepalingen moeten voldoen. Sommige aanbestedingen kunnen tot lastige situaties leiden door verschillende stakeholders met verschillende wensen of belangen binnen de onderwijsinstelling.

School Facility ondersteunt en adviseert schoolleiding met (Europese) aanbestedingen. Onze aanbestedingsbegeleiders hebben ruime ervaring met aanbestedingstrajecten in het onderwijs. Denk aan Sport, Keuken, Meubilair (kantoor- en onderwijsomgeving), Sanitaire middelen, Lockers, BINASK, Bouwmanagement / -begeleiding en Verhuizing specials (universiteiten).

De aanbestedingsbegeleiders kunnen u in het gehele aanbestedingstraject ontzorgen:

 • Inventariseren behoeftes en opstellen PvE passend bij onderwijsvisie;
 • Opstellen offerte leidraad en bijbehorende documentatie;
 • (Verzamelen) beantwoording Nota(’s) van Inlichtingen;
 • Controles offertes op volledigheid;
 • Begeleiding beoordelingsrondes;
 • Communicatie rondom gunningsbeslissing en stand-still periode;
 • Begeleiding kick-off met gegunde partij;
 • Desgewenst blijven wij betrokken als regiepartner om een optimale uitvoering van het contract te coördineren en te borgen.

Begeleiding

School Facility voor het onderwijs

School Facility biedt scholen en stichtingen ondersteuning bij aanbestedingen. School Facility biedt advies in (Europese) aanbestedingstrajecten van scholen en bedrijven en kan ook het complete aanbestedingstraject voor u uitvoeren. Voordelen van School Facility:

 • Ruime ervaring in onderwijs specifieke aanbestedingstrajecten 
 • Inkoopvoordeel door het oriënteren op gezamenlijk inkoopmogelijkheden
 • Een ervaren onderwijspartner die aanbestedingstrajecten begeleidt met de onderwijsvisie van uw onderwijsinstelling als uitgangspunt.

SF transparant.png