Valkuilen bij het opstellen van een MJOP

Valkuilen bij het opstellen van een MJOP

Bij het opstellen van het (D)MJOP kunt u te maken krijgen met valkuilen die vooraf niet ingecalculeerd zijn. Om u op weg te helpen bespreken we de meest voorkomende valkuilen in dit artikel.

Voor de onderhoudsreserveringen van uw gebouw wordt een MJOP of DMJOP opgesteld. Het verschil tussen deze twee plannen kunt u hier lezen. Met het (D)MJOP krijgt u goed inzicht in de huidige staat van het gebouw en kunt u budgetten reserveren voor toekomstig onderhoud.

Het opstellen zelf willen doen

Een goed en compleet (D)MJOP is een complex proces. Daarnaast moet alle onderhoudsinformatie en conditiemetingen ingevoerd worden volgens de NEN2767. Dit is een objectieve en vastgelegde systematiek voor het opstellen van de onderhoudsstaat van bouwkundig en installatietechnische elementen. Het plan moet daarnaast goed onderbouwd zijn om het gebouw in optimale staat te houden. Het zelf willen doen gaat veel tijd en energiekosten. Met het uitbesteden van het opstellen zorgt u ervoor dat het (D)MJOP opgesteld wordt door een ervaren expert die op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving.

Enkel focus op de korte termijn

Voor het opstellen van het plan is het belangrijk om zowel de korte- als lange termijn visie mee te nemen. Hoewel het plan vaak voor de lange termijn (20-30 jaar) gemaakt wordt, werken veel besturen met een korte termijn focus. Met deze focus wordt gekeken naar het komende boekjaar en individuele kostenposten. Om de meest duurzame beslissingen te kunnen maken is het verstandig om keuzes te maken op basis van de toekomstige werkzaamheden. Dit kan door het maken van plannen en analyses op alternatieve scenario’s.

Niet de strategische visie meenemen

Het (D)MJOP is wettelijk verplicht maar het is ook verstandig de strategische visie van de onderwijsinstelling mee te nemen in het opstellen hiervan. Deze strategische visie maakt het duidelijk waarom het (D)MJOP wordt opgesteld voor uw organisatie en wanneer groot onderhoud of renovaties plaatsvinden. Maar daarnaast gekeken naar wat u met uw gebouw wil bereiken. Met deze informatie kan het (D)MJOP ingericht worden naar de eigen wensen van uw organisatie voordat deze ingevuld wordt met de onderhoudsinformatie van alle gebouw onderdelen.

Niet alle gebouwonderdelen meenemen

Voor de woon-, werk- en leeromgeving is comfort cruciaal. Deze comfort vertaald zich naar goed onderhouden daken, gevels en liften, indien het gebouw deze onderdelen heeft. Toch worden bepaalde gebouwonderdelen niet altijd meegenomen in het D(MJOP). Riolering en leidingen achter de muur of onder de vloer worden nog wel eens achterwegen gelaten ondanks dat deze posten nodig zijn om een comfortabele school te realiseren en behouden.

Het toetsen en herkeuren niet uitvoeren

Het (D)MJOP wordt opgesteld voor een periode van 10-30 jaar. In deze periode kan veel gebeuren. Zo kunnen tarieven aangepast worden of veranderd er wat in de wetgeving of belasting. Ook worden sommige gebouwonderdelen meer of juist minder gebruikt dan andere onderdelen waardoor het inschatten voor een langere periode vaak lastig is. Hierdoor wordt het aangeraden om elke vijf jaar het MJOP te toetsen en, waar nodig, te herkeuren. Zo blijft het plan zo nauwkeurig mogelijk.

Het (D)MJOP opstellen volgens de juiste regelgeving?

Wij helpen u graag met het opstellen van een (D)MJOP wat voldoet aan de nieuwste regelgeving en wat opgebouwd is volgens de componentenmethode. U kunt contact met ons opnemen via info@younggroup.nl of 0172-745085.