Het verschil tussen het MJOP en het DMJOP

Het verschil tussen het MJOP en het DMJOP

Het vastleggen van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voorkomt verassingen doordat er budget kan worden gereserveerd.

Het vastleggen van het MJOP wordt gedaan middels de componentenmethode. Bij deze methode worden de onderhoudskosten op moment van investering op componentniveau op de balans gezet en via afschrijvingen ten laste van het resultaat gebracht. Daarnaast kan er gekozen worden voor een jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud waar per component jaarlijks een reservering gedaan wordt op basis van de hoogte van de geraamde toekomstige investering en de geplande termijn van investering.

Het DMJOP

Bij een DMJOP gaat het een stap verder. Naast de inzicht van de onderhoudswerkzaamheden en de kosten gaat het bij een DMJOP erom dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen rondom energiebesparing, veiligheid en milieu. Het is dus breder en meer compleet.

Toch blijven beide onderhoudsplannen belangrijk. In het MJOP wordt de huidige staat van het gebouw beschreven met de kosten voor de komende 20-30 jaar. In het DMJOP wordt gekeken naar de mogelijke verbeteringen aan het gebouw om te voldoen aan de wettelijke eisen rondom energiebesparing, veiligheid en duurzaamheid, en wat de kosten hiervan zijn. Het MJOP is hiervoor wel de basis.

Waarom zowel een MJOP als DMJOP

Beide rapporten bevatten dus informatie die voor uw gebouw veel waarde heeft. De belangrijkste reden om beide rapporten bij te houden is de toekomstvisie van uw organisatie. Door beide rapporten naast elkaar te kunnen leggen kunnen keuzes gemaakt worden die op de lange termijn het meest voordeligst is.

De maatregelen voor energiebesparing, veiligheid en duurzaamheid zijn bij aanschaf een stuk duurder dan maatregelen uit het MJOP. Het is belangrijk te kijken naar wat de maatregelen opleveren in de toekomst en hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat andere kosten dalen.

Het is dus belangrijk zowel een MJOP en DMJOP uit te laten voeren voor uw gebouw en de verschillende duurzame maatregelen te vergelijken om het gebouw te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

De experts van Young Group hebben jarenlange ervaring met het adviseren en het opstellen van het (D)MJOP volgens de componentenmethode. Zij kunnen u ondersteunen in het maken van toekomstgerichte en duurzame keuzes voor uw (school)gebouw. U kunt hier contact opnemen.