De rol van de facilitair manager in de circulaire economie

De facilitair manager en de circulaire economie

De term circulariteit wordt steeds vaker gebruikt. Dit houdt in dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen.

Facilitair managers kunnen circulair inkopen inzetten bij de inkoop en exploitatie van nieuwe producten. Bij deze manier van inkopen is het van belang dat de inkoper borgt dat de producent de producten of materialen, aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer optimaal in een nieuwe cyclus ingezet kunnen worden.

Waarom is circulair inkopen belangrijk

Een circulaire economie, waarin veel producten worden hergebruikt, is de afgelopen jaren erg populair geworden. Dit komt mede door de groeiende wereldbevolking en de vermindering van natuurlijke grondstoffen. Afgelopen jaren zijn veel natuurlijke materialen onttrokken die niet meer terugkomen in onze economie. Het gevolg hiervan is dat veel grondstoffen niet meer (genoeg) beschikbaar zijn voor het heden en de toekomst.

De rol van de facilitair manager

De Facilitair Manager heeft een grote rol in de mate waarin circulariteit wordt toegepast binnen de organisatie. Hij heeft invloed op het stimuleren van duurzame oplossingen, inkoop en exploitatie.
Door circulariteit aan te moedigen kan de facilitair manager laten zien dat FM een wezenlijke bijdrage kan leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. De facilitair manager is daarnaast verantwoordelijk voor de inventaris van de huidige producten en van de materialen die het bedrijf binnenkomen. Hij is verantwoordelijk voor het behoud van de waarde van producten- en diensten in de inkoop-, gebruiks- en postgebruiksfase.

Hoe starten met circulair inkopen?

Afbeelding1.png

Gebieden die momenteel vooroplopen op het gebied van circulariteit zijn meubilair en textiel. Een organisatie die nog aan de beginselen staat van circulair inkopen kan gebruik maken van één van deze gebieden om te beginnen.

De eerste prioriteit ligt op contracten waar veel verbruik is van grondstoffen met korte cycli. Meubilair en vloerbedekking zijn hier goede voorbeelden van omdat ze een laag risicoprofiel hebben. Met een laag risicoprofiel worden gebieden bedoeld die zichtbaar aanwezig zijn maar geen risico’s verlenen aan andere gebieden. Voor beginnende bedrijven zijn deze projecten goed voor proberen en leren. De meeste grondstofverspilling komt voor bij bouwprojecten. Deze projecten hebben grotere impact maar ook een hoog risicoprofiel. Ook andere gebieden kunnen risico’s oplopen.

Routekaart voor circulair inkopen

Een goede voorbereiding is belangrijk. Start met het ontwikkelen van een visie en ambitie op circulair inkopen. Hierin staat vermeld wat binnen de organisatie wordt verstaan onder circulair en wat de organisatie ermee wil bereiken. Om draagvlak hierin te creëren is het nodig om de drijfveren van uw organisatie concreet mee te nemen in de ‘why’ van het circulair ondernemen.

De volgende stap in de voorbereiding is een inventaris maken van de huidige producten zodat deze maximaal benut en behouden kunnen worden.

Na de voorbereiding is het verstandig een Programma van Behoefte vast te stellen en een marktonderzoek te doen naar de innovatieve spelers in de huidige markt. Om de juiste leveranciers te vinden is het belangrijk om onderzoek te doen naar de vraag die aan de markt gesteld wordt. Dus wat heeft uw organisatie nodig van de leveranciers en wie zijn daar de geschikte partijen voor. Door met verschillende leveranciers in gesprek te gaan kan de behoefte verder aangescherpt worden en kan de leverancier meegaan in de ambitie van uw organisatie.

In deze fase is het ook goed om na te denken over wat te doen met het product na einde levensduur.

Voor het selecteren van de juiste leveranciers is het verstandig een multidisciplinair beoordelingsteam samen te stellen. Dit team moet vooraf basiskennis hebben van circulair inkopen en op de hoogte zijn van de behoefte van de organisatie.

Kort samengevat, draagt Circulariteit bij aan het maatschappelijk ondernemen van de organisatie. De facilitair manager heeft veel invloed op het gebruik van circulariteit bij projecten. Ook organisaties die nog niet veel gebruik maken van circulariteit kunnen beginnen bij kleinschalige projecten zoals meubilair en vloerbedekking. Deze projecten hebben een lage risicofactor. Bij grootschalige bouwprojecten kan het meeste gewonnen worden met circulariteit maar deze projecten hebben een hogere risicofactor.

Duurzaamheid staat bij Young Group hoog in het vaandel. We streven ernaar zoveel mogelijk duurzame projecten aan te pakken en keuzes te maken. In de verschillende MVO-kaarten benoemen we een aantal van deze projecten.

Afbeelding2.png

Onze huisvesting en implementatie experts denken graag met u mee over het gebruik van circulariteit bij verschillende facilitaire vraagstukken. Contact opnemen kan via 0172 – 745085 of via info@younggroup.nl

Afbeelding3.png