MJOP

Het is van groot belang om uw MJOP vast te leggen. Dit voorkomt verrassingen doordat er budget kan worden gereserveerd. Met Young Facility haalt u de expertise in huis om te zorgen voor een goed fundament voor uw huisvesting.

MJOP voor uw organisatie

Young Facility helpt organisaties op een overzichtelijke manier het MJOP te actualiseren en te hanteren in de praktijk. Met Young Facility haalt u de expertise in huis om te zorgen voor een goed fundament voor uw huisvesting.

Ervaren bouwkundigen
De conditiemetingen en het plan wordt opgesteld door een ervaren bouwkundige.

Conditiemeting conform NEN 2767
Hanteer de NEN2767 norm, een objectieve, vastgelegde systematiek voor het vaststellen van de onderhoudsstaat van bouwkundige en installatietechnische elementen.

Een periode van 20/30 jaar
Bij een langere periode mist u geen relevant structureel onderhoud in uw planning en budget wat bij de veel gehanteerde looptijd van 10 jaar nog wel eens het geval is.

Digitaal en dynamisch MJOP bijhouden?

Grote kans dat u in het bezit bent van een MJOP in statisch pdf of Excelbestand. Om te voorkomen dat het MJOP een statisch document is, biedt Young Facility de optie op het MJOP te beheren in een eenvoudige software en is te koppelen met het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS). Het importeren van het MJOP in de software van Young Facility maakt het mogelijk een dynamisch MJOP te hanteren. Planning en financiële reserveringen worden automatisch aangepast over de looptijd. U creëert digitale werkbonnen, jaarplan en een overzichtelijk dashboard.

MJOP in FMIS

Young Facility biedt een nog efficiëntere aanpak, door het koppelen van de MJOP software aan ons FMIS. Hierdoor is het mogelijk het MJOP te integreren met andere facilitaire processen zoals meldingen en logboeken. De cijfers aanleveren voor het financieel jaarverslag? Met één druk op de knop beschikt u over een correct format voor de accountant.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden het opstellen van MJOP of software voor MJOP? Young Facility helpt u graag.

Toegevoegde waarde

Behoefte aan gedegen beheer en grip op de kosten?


Rapportages die aansluiten op de behoefte
Van compleet en uitgebreide rapportage tot locatie gerichte samenvatting. Tevens een accountant-proof verantwoording van de jaarlijkse onderhoudsvoorziening en uitnutting. Young Facility overlegt welke rapportages het beste passen bij uw organisatie.

Maak het MJOP digitaal
Houd de MJOP planning en reservering bij in een FMIS voor digitale werkbonnen en een overzichtelijk dashboard. Young Facility adviseert u desgewenst over de mogelijkheden.

Staat het actualiseren van het MJOP al een tijd uw de lijst of moet deze weer worden opgesteld? Met Young Facility haalt u de expertise in huis om te zorgen voor een goed fundament voor uw huisvesting.

Young Facility voor uw organisatie

Actief meedenken met uw organisatie
Expertise in het opstellen van het MJOP volgens de componentenmethode
Conditiemeting conform NEN 2767
Beschikbare koppeling met een FMIS systeem
Accountant-proof verantwoording van de jaarlijkse onderhoudsvoorziening en uitnutting

YoungFacility_byLisaMuller-49.jpg