contractbeheer

Duidelijk overzicht, controle en beheer van al uw contracten. Geen onnodige kosten meer maken en inzage in alle contracten in één oogopslag.

Beheren van alle contracten en overeenkomsten over alle onderdelen van uw instelling. Herinneringen kunnen aangemaakt worden zodat men op tijd op de hoogte wordt gebracht van ontwikkelingen betreft deze contractafspraken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opzeggingen en verlengingen. Alle mogelijke informatie rondom deze contracten, bijvoorbeeld kosten en opbrengsten, kunnen middels rapportages en statistieken uitgedraaid worden t.b.v. schematische weergave.

Young Facility voor uw organisatie

Actief meedenken met uw organisatie
Kwalitatief hoogstaande receptiedienstverlening
Pool van zowel operationeel als staf personeel
Direct beschikken over flexibele en ervaren krachten
BHV gecertificeerde medewerkers

Anne en Hannie lopend door de lobby.jpg