BEZOEKERSREGISTRATIE ONDERWIJS

Het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) van Young Facility maakt het mogelijk om bezoekers en leveranciers aan- en af te melden in het systeem. De gegevens, in hoeverre gewenst, dat wil zeggen naam, maar bijvoorbeeld ook reden van bezoek of organisatie, worden genoteerd. Het systeem koppelt automatisch de tijd en datum aan de registratie. Indien de bezoekers terugkerende contactpersonen zijn, zoals bijvoorbeeld vaak het geval is met leveranciers, staan zij met één druk op de knop geregistreerd.

Door het registreren van aankomst- en vertrekmomenten is er ten alle tijden, zoals relevant tijdens een calamiteit, een actuele lijst van het aantal bezoekers binnen het pand.

Niet geheel onbelangrijk is het een efficiënte manier van leveranciersmanagement. Door de registratie van de aankomst- en vertrekmomenten van de leverancier is altijd terug te vinden wanneer de leverancier langs is geweest en voor hoe lang. Afhankelijk van de wens en de manier waarop het systeem wordt gebruikt, kan de receptioniste de eventuele terugkoppeling van de leveranciers direct in het systeem verwerken en koppelen aan de registratie en de melding.

Young Facility voor uw organisatie

Actief meedenken met uw organisatie
Kwalitatief hoogstaande receptiedienstverlening
Pool van zowel operationeel als staf personeel
Direct beschikken over flexibele en ervaren krachten
BHV gecertificeerde medewerkers

Anne en Hannie lopend door de lobby.jpg