Aanvragen en meldingen

Een centraal servicepunt

Een actuele ontwikkeling is dat een omslag plaatsvindt naar het werken met één centraal servicepunt. Een FMIS maakt het mogelijk voor gebruikers om meldingen of klachten omtrent zaken binnen uw organisatie direct door te zetten. Een FMIS verzorgt geautomatiseerde terugkoppeling. De melders worden digitaal op de hoogte gehouden van de status van de melding of klacht. Dus geen onduidelijkheden meer over de status van meldingen binnen de school.

Kwaliteitsbeleving

Communicatie is een belangrijke factor in de kwaliteitsbeleving. Met behulp van een goed ingericht FMIS wordt communicatie en daarmee de (facilitaire) dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht. Een FMIS kan worden ingezet om een belangrijk deel van de communicatie over te nemen. Kwaliteitsbeleving komt veelal op subjectieve wijze tot stand. Tussentijdse terugkoppeling en inzicht in de status van bijvoorbeeld meldingen hebben een belangrijke invloed op de verhoging van kwaliteitsbeleving binnen uw organisatie.

Efficiency

FMIS stelt niet alleen de melder op de hoogte van de status van de ingediende melding, maar biedt de schoolleiding de mogelijkheid nauwkeurige inschattingen te maken van de behoeftes binnen de school en waar verbetering mogelijk is. Het biedt efficiency door vraagbundeling, het automatisch prioriteren van meldingen en de mogelijkheid van het op simpele wijze uitdraaien van rapportages. Het management kan te allen tijden via het internet de statusinformatie opvragen.

FMIS - meldingen.jpg

Young Facility voor uw organisatie

Actief meedenken met uw organisatie
Kwalitatief hoogstaande receptiedienstverlening
Pool van zowel operationeel als staf personeel
Direct beschikken over flexibele en ervaren krachten
BHV gecertificeerde medewerkers

Anne en Hannie lopend door de lobby.jpg