Ebook onderwijsnieuwbouw

In dit ebook behandelen we alles wat te maken heeft met nieuwbouw, renovaties en projectmanagement binnen het onderwijs. Onder andere verduurzamingsstrategieën voor uw schoolgebouw, het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en mogelijke valkuilen bij de nieuwbouw of renovatie.

  • Een overzicht van energiebesparende maatregelen voor uw schoolgebouw
  • De inzet van circulaire meubelen
  • Onderwijs adaptieve ontwerpen
  • Het DMJOP voor de toekomst
  • Mogelijke, niet voorziene valkuilen tijdens de nieuwbouw of renovatie