Samenwerking Summa College

Vergroting van het Hospitality gevoel in het onderwijs

Met ingang van 1 april 2020 gaan het Summa College en School Facility een partnersamenwerking aan voor de komende zes jaar met betrekking tot de invulling van Hospitality diensten.

Gastgerichtheid vraagt om een (pro-)actieve, dienstverlenende klantbenadering. Met de inzet van de facilitair dienstverleners van School Facility kan het Summa College vertrouwen op de inzet van de juiste competente medewerkers op alle locaties. Daarnaast heeft School Facility een actieve rol in het meedenken bij ontwikkeling van Hospitality concepten binnen de facilitaire diensten.

"Bij het verder verbeteren en professionaliseren van onze hospitality zijn we een samenwerking aangegaan met Young Facility. Een organisatie die echt met ons meedenkt en als leverancier ook op zoek is naar partnership", aldus John van Bussel, Facilitair Manager.

School Facility is een integraal facilitair dienstverlener op het gebied van facilitair, huisvesting en Hospitality binnen onderwijs en onderzoek. School Facility levert met haar invulling van de hospitality diensten een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het Summa College als een excellente gastvrije organisatie.

"Het feit dat de samenwerking is vastgelegd in een 6 jarige overeenkomst, geeft beide partijen de ruimte en de tijd om de komende periode de samenwerking vorm te geven", aldus Jan van Teeffelen, Contractmanager van het Summa College.

Afbeelding1

Afbeelding:

V.l.n.r. Koen Verspaget (Summa College), Anne Huijgen (School Facility), Jan van Teeffelen (Summa College),
Harry Graus (Summa College), John van Bussel (Summa College), Lieke van de Star (School Facility).