Verduurzaming van VvE gebouwen

Verduurzaming van VvE gebouwen

De Nederlandse ambitie om in 2050 een volledig energie neutrale gebouwde omgeving te realiseren, stelt de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor een grote uitdaging. Verduurzaming van appartementencomplexen is complex, kostbaar en vereist eenheid en draagvlak van alle bewoners. In dit artikel bespreken we de stappen die VvE’s kunnen nemen om hun woningen toekomstbestendig te maken.

Verduurzamingsagenda

Verduurzaming van VvE’s is belangrijk en een uitdaging. Mede hierdoor is de VvE versnellingsagenda Verduurzaming ontworpen om in 2050 VvE’s bij te laten dragen aan klimaatdoelen. De verduurzaming van VvE-woningen loopt achter, vergeleken met woningen die geen onderdeel zijn van een VvE.

Het belang van de versnellingsagenda

De versnellingsagenda is ontworpen omdat appartementseigenaren aangeven duurzaamheid belangrijk te vinden maar de drijfveren missen om concreet te gaan verduurzamen. Daarbij geven appartementseigenaar aan niet altijd te weten welke mogelijkheden bestaan om het gebouw te verduurzamen. De VvE-versnellingsagenda is bedoeld om het voor VvE’s eenvoudiger te maken om gezamenlijk hun gebouw te verduurzamen.

Daarnaast betrekt niet elke gemeente de VvE’s in de duurzaamheidsambities. Een actieve VvE heeft minimaal 3 jaar nodig om van besluitvorming tot uitvoering te komen en gemeentes betrekken de VvE’s vaak te laat.

Afbeelding1.jpg
VvE-versnellingsagenda van Volkshuisvestingnederland en verbeterjehuis

Deze agenda met doelen geeft weer welke stappen worden gezet om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te kunnen halen.

Waarom verduurzamen?

De voordelen van verduurzaming zijn talrijk. Naast een lagere CO2-uitstoot en een beter milieu, profiteren VvE’s van lagere energielasten, een hoger wooncomfort en een stijging van de woningwaarde. Bovendien worden VvE’s die na 2023 niet voldoen aan minimale energie labels (EPC) geconfronteerd met boetes.

Het verduurzamen van een VvE heeft vele voordelen, zowel voor nu als voor de toekomst. Groene VvE’s verbeteren de levenskwaliteit en leveren meer waarde op dan niet-groene tegenhangers. Het verduurzamen gaat vaak gepaard met energiebesparende maatregelen en is geen quick fix, maar een investering in de toekomst. De voordelen van het verduurzamen zijn als volgt:

 • Impact op het milieu wordt verkleind
 • Een energiezuinig gebouw, goed voor het milieu en de portemonnee
 • Dalende energierekening en stijgende waarde van appartement door een verbeterd energielabel
 • Toenemende wooncomfort
 • Woning klaar voor toekomstige regelgeving

Energiebesparende maatregelen

Het verduurzamen van een VvE houdt meer in dan alleen zonnepanelen, warmtepompen, recyclingprogramma’s en methodes om energiekosten te besparen: het verminderen van de totale milieu-impact van huizen en appartementen is de focus.

Een DMJOP (duurzaam meerjaren onderhoudsplan) geeft duidelijk inzicht in de bestaande staat van het complex, grijpt vervangingsmomenten aan voor verduurzamingsslagen en voorkomt dat de VvE voor onvoorziene kosten komt te staan.

Er zijn diverse maatregelen die VvE’s kunnen nemen, variërend van eenvoudige ingrepen tot grootschalige renovaties. Maar vaak is het vervangingsmoment een ideaal moment om voor een duurzaam alternatief te kiezen. Enkele voorbeelden:

 • Isolatie (dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, isolatieglas, isolerende deuren en kozijnen)
 • Ventilatie (balansventilatie met warmteterugwinning, natuurlijke ventilatie)
 • Zonnepanelen
 • Verwarming (warmtepompen, warmtenet, zonneboiler)
 • Klimaatadaptatie (groene daken, waterbergingssystemen, maatregelen tegen hitte binnen of buiten)
 • Laadpalen

Financiering

Verduurzaming kost geld maar er zijn diverse subsidies en leningen beschikbaar om VvE’s te helpen. De Rijksoverheid biedt subsidies via de ISDE-regeling (investeringssubsidie Duurzame Energie) en SVVE (subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars). De ISDE-regeling kan sinds 2024 alleen nog gebruikt worden voor de aanschaf van kleine windturbines. Op de website van Vereniging Eigen Huis staat meer informatie over de subsidieregeling.

Samengevat staan VvE's voor een grote uitdaging om in 2050 energie neutrale gebouwen te realiseren. Op dit moment worden diverse maatregelen genomen die het voor VvE's gemakkelijker maakt om de stap te maken om gebouwen te verduurzamen. Deze handvatten zijn nodig om de duurzaamheidsambities te halen. Het verduurzamen biedt voordelen voor zowel nu als de toekomst en draagt bij aan toenemend wooncomfort, dalende energierekening, stijgende waarde van het appartement en een woning die klaar staat voor toekomstige regelgeving. Om hieraan te voldoen kunnen VvE's gebruik maken van diverse energiebesparende maatregelen, variërend van eenvoudige ingrepen tot grootschalige renovaties. De rijksoverheid biedt subsidies die helpen bij het realiseren van deze energiebesparende maatregelen.

De voordelen van Young Facility

Young Facility heeft diverse experts die u kunnen adviseren in mogelijke duurzame maatregelen voor uw VvE. Onze experts kunnen bijdragen aan het verkrijgen van draagvlak binnen de VvE. Daarnaast kunnen we ondersteunen in het beheren van de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Onze experts kijken graag met u mee. U kunt contact opnemen via 0172 – 745 085, info@younggroup.nl of via onderstaande button.