Stijgende kosten bij scholen vragen om inzicht

Stijgende kosten bij scholen vragen om inzicht en duurzame maatregelen

Veel scholen hebben op dit moment te maken met stijgende energieprijzen. De gevolgen van een hoge energierekening kan verschillen per school maar een groep van 850 schoolbesturen gaat in 2023 de hogere energiekosten pas voelen.

Veel scholen hebben op dit moment te maken met stijgende energieprijzen. De gevolgen van een hoge energierekening kan verschillen per school maar een aantal scholen zijn aangesloten bij het inkoopcollectief Energie voor Scholen die tot 2023 energiekosten heeft ingekocht tegen een relatief lage prijs. Deze groep van 850 schoolbesturen gaat in 2023 de hogere energiekosten pas voelen. 

Dat betekent niet dat er geen maatregelen genomen kunnen worden om deze kosten zoveel mogelijk te beperken, dit begint bij inzicht.

Duurzaam FMIS - inzicht

Om inzicht te krijgen in de exploitatiekosten van uw schoolgebouw zijn er Facilitair Management Informatie Systemen (FMIS). Deze bieden ondersteuning bij de facilitaire processen. Het FMIS kan ook gekoppeld worden aan het meerjarenonderhoudsplan. Hierdoor kan preventief onderhoud tijdig ingepland worden en worden patronen in storingen sneller opgepikt.

Bij het implementeren van een Duurzaam MJOP heeft u veel baat bij het FMIS. Vervangingen van installaties of aan de bouwschil worden tijdig aangegeven en kan er gekeken worden naar een duurzame vervanging van de betreffende onderdelen.  

Preventief onderhoud helpt ook bij het op de hoogte te blijven van de conditie, servicegeschiedenis en verwachte levensduur van de bouwdelen en installaties. Deze zaken worden allemaal gelogd in een FMIS systeem waardoor data wordt opgebouwd over uw pand en installaties.

Deze data kan weer bijdragen aan het maken van keuzes op het gebied van vervanging, aankoop nieuwe systemen en aanpassingen aan het pand.

Verduurzamen van de schoolgebouwen

Een aanpak van de hoge (ook voor de lange termijn) kosten is het verduurzamen van de schoolgebouwen. De aanpak hiervoor is tweeledig. Enerzijds opwekking van energie integreren in het gebouw voor de zelfvoorziening. Anderzijds het verminderen van energiegebruik en het beperken van energieverlies.

Energieopwekking kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of kleine windmolens op de daken of het toepassen van warmte/koude opslag in de grond.

Energieverbruik verminderen kan door efficiëntere CV en LBK installaties toe te passen. Energieverlies kun je tegengaan door bijvoorbeeld HR glas toe te passen en de gevels en dagen te isoleren. Maar denk ook aan het plaats en tijd gebonden toepassen van koelen en verwarmen met behulp van technologische ontwikkelingen op het gebied van Smart Buildings.

FMIS om kosten te besparen

Een FMIS geeft inzicht in de uitgaven en besparingen. Hieronder enkele voorbeelden van de verschillende modules van het FMIS welke helpen bij controle van de kosten:

  • Module Contractbeheer

Met een duidelijk overzicht heeft u controle en beheer van al uw contracten. U hoeft geen onnodige kosten meer te maken en in één oogopslag heeft u inzicht in al uw contracten. Door tijdige meldingen van aflopende contracten heeft u niet te maken met stilzwijgende verlengingen en kunt u op tijd een contract opzeggen. De winst zit in het tijdig uitzetten van offerte aanvragen om een goede marktprijs voor de facilitaire dienste en/of producten te krijgen.

  • Module Meerjarenonderhoud

Per schoollocatie kan het meerjarenonderhoudsplan worden beheerd op het vlak van uitvoering en financiën. In deze module wordt het meerjaren onderhoud gekoppeld aan alle contracten, uitvoeringsplanningen, werkorders voor de uitvoerende partijen, keuringen en inspecties en vastgelegd in een financiële rapportage voor de accountant.  

Met deze module kan er tijdig actie ondernomen worden op zowel preventief, klein en groot onderhoud. De module kan budget gestuurd ingericht worden waardoor er een situatie wordt gecreëerd waarbij dat wat is begroot ook in uitvoering komt. De verschillen in begrootte en werkelijke kosten worden hiermee na enkele jaren minimaal. Met als resultaat een eerlijke financiële situatie en rapportage.

Het wordt steeds belangrijker schoolgebouwen duurzaam in te richten, te beheren en te zorgen voor een lange termijn huisvestingsplan. Zowel voor in het kader van duurzaamheid (milieu en klimaat) als voor uw eigen organisatie in het kader van de toekomstvisie, een goed huisvestingsplan draagt bij aan de invulling hiervan.

Steeds meer scholen gaan aan de slag met het Duurzaam MJOP en een FMIS is een goede tool om daarin te ondersteunen en de verwachte kosten inzichtelijk te maken voor de lange termijn.   

Wilt u meer weten over de voordelen van het gebruik van een FMIS ten behoeve van het verduurzamen van uw schoolgebouw?

U kunt contact opnemen met onze Implementatiemanagers via info@younggroup.nl of 0172 74 5085.

SF - contact.png