Renovatie of Nieuwbouw?

Renovatie of nieuwbouw? Wat past beter bij uw organisatie?

In dit artikel schrijven we over gebouwbeheer, de visie daarin en de meerjaren cyclus van een pand. We nemen u mee in deze theorie met onze ervaring en inzichten welke wij hebben opgedaan bij onze klanten en in het werkveld.

Onderwijsinstellingen hebben een vernieuwingscyclus van 40 jaar, dit geeft de routekaart van de VO- en PO-raad aan. Op dit moment zijn meer dan de helft van de schoolgebouwen ouder dan 40 jaar en dus aan vernieuwing toe.

Schoolgebouwen zijn vaak niet duurzaam en kunnen verouderde of ongezonde onderdelen bevatten die weer invloed hebben op leerlingen en medewerkers. Ook zorgen recente ontwikkelingen voor gebouwen die niet geschikt zijn voor modern onderwijs. Een bestuur moet vrijwel altijd aankloppen bij de gemeente die verantwoordelijk is voor nieuwbouw of renovatie. De onderwijsinstelling zelf is verantwoordelijk voor het onderhoud. Een schoolbestuur is niet geheel verantwoordelijk voor het gebouw waardoor een renovatie of nieuwbouw voor lange procedures zorgt. Deze lange procedures hebben eerst invloed op het schoolpand. Daarna zal het invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dit is een belangrijk onderdeel en daarom zorgen wij met het ontzorgen van schoolbesturen in gebouwbeheer voor fijnere en gezonde schoolomgevingen.

Kiezen voor renovatie of nieuwbouw

Schoolbesturen en gemeenten kunnen met een MJOP en Integraal huisvestingplan een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om de kwaliteit en duurzaamheid van het huidige gebouw (of gebouwen) in kaart te brengen.
Een nieuwbouwpand is voor zowel een schoolbestuur als gemeente een flinke investering. Daarnaast is het een aangrijpende verandering die impact heeft op de leerlingen en personeel. Renovatie wordt naar verwachting belangrijker dan nieuwbouw. Een renovatie gaat vaak meer samen met circulair bouwen. De oude, nog bruikbare materialen worden ingezet om nieuwe materialen en producten te maken. Als tussenoplossing kan een renovatie ook de levensduur van het gebouw verlengen en zelf maximaliseren.

Aan schoolbesturen en gemeenten de taak om een weloverwogen beslissing te maken over de toekomst van een gebouw. Om deze beslissing te maken zijn een aantal factoren belangrijk zoals het faciliteren van de onderwijskundige visie, mogelijke exploitatiekosten, investeringskosten en kosten voor eventuele tijdelijke huisvesting. Om dit zo precies mogelijk inzichtelijk te krijgen kunt u gebruik maken van een huisvestingsexpert.

Hoe een huisvestingexpert u kan ondersteunen

Een huisvestingexpert kijkt samen met u naar de huidige staat van het schoolgebouw en beoordeeld deze. De beoordeling bevat aspecten omtrent de ruimtelijke factoren, huidige huisvesting, de belevingswaarde, financiën, juridische factoren en de onderwijsvisie.
Deze beoordeling wordt verwerkt in een afwegingskader, waarvan het doel is om de kwaliteit te verhogen van beslissingen die genomen worden. De voor- en nadelen voor renovatie en nieuwbouw worden verwerkt voor specifiek het gebouw (of gebouwen) van uw onderwijsinstelling. Hierdoor worden de consequenties inzichtelijk en ontstaat er een financieel beeld van de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dit afwegingskader is geen advies maar een middel om inzichtelijk te maken welke keuzes er zijn en wat de (financiële) consequenties zijn voor het maken van de keuzes. Een afwegingskader voorkomt daarnaast valkuilen doordat alle aspecten van het keuzeproces in kaart worden gebracht.

De huisvestingsexpert kijkt naar dit afwegingskader voordat hij of zij met een advies komt voor het schoolgebouw. Het middel zorgt daarnaast voor onderbouwing bij de keuzes.

Kortom, veel schoolgebouwen zijn de komende jaren aan vernieuwing toe. De veroudering van een gebouw heeft invloed op zowel de leerlingen als personeel en zorgt voor het niet behalen van duurzaamheidsambities. Schoolbesturen zijn daarnaast financieel afhankelijk van gemeenten voor het maken van keuzes omtrent een renovatie of nieuwbouw. Een huisvestingexpert kan uw organisatie ontzorgen met het opstellen van een afwegingskader en het uitbrengen van een advies. Met een afwegingskader bent u als schoolbestuur op de hoogte van de huidige kwaliteit van het gebouw en met welke consequenties u rekening moet houden bij het maken van keuzes.

Een huisvestingsexpert bij School Facility

Een huisvestingsexpert bij School Facility stelt zich graag gedurende het gehele traject op als gebruikersvertegenwoordiger in de projectorganisatie. Dit begint bij het maken van de keuze voor een nieuwbouw of renovatie. Daarnaast ondersteunen wij graag in de uitvoering en exploitatie van uw vastgoed. Via onderstaande knop kunt u contact opnemen met één van onze huisvestingsexperts.

YG - contact.png