Regels en handvatten voor een veilige woon- en werkomgeving

Regels en handvatten voor een veilige woon- en werkomgeving

Als gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en brandpreventie. Een gebouw moet altijd voldoen aan de voorschriften die staan in het bouwbesluit 2012.

Dit zijn landelijke regels die gelden voor alle gebouwen, ongeacht het gebruik van het gebouw. Ook voor uw gebruikspand gelden deze regels. Om u een duidelijk overzicht te geven presenteren wij hierbij de regels omtrent brandveiligheid en de maatregelen die u kunt treffen binnen uw gebouw.

Regels brandveiligheid

In het bouwbesluit 2012 staan verschillende voorschriften voor maatregelen die u moet nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. Deze voorschriften zijn als volgt:

  • Het voorkomen van brand met een verbod op roken en open vuur, brandveilige inrichten, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.
  • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
  • Het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken.
  • Het vluchten bij brand met een vluchtplan en vluchtroutes
  • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers
  • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.
Welke maatregelen kunt u treffen:

De maatregelen die u moet nemen, hangt af van uw situatie. Zo moet het volgende inzichtelijk zijn:

  • Welke brandgevaarlijke stoffen zich bevinden in het pand;
  • Welke functie uw gebouw heeft;
  • Hoeveel mensen in uw gebouw komen of gebruik maken van het pand.

Aan de hand van deze informatie kunt u inzichtelijk krijgen welke voorschriften en maatregelen genomen moeten worden voor uw pand. Na het maken van de nodige aanpassingen voor uw specifieke gebouw kunt u bepalen hoe u de veiligheid gaat waarborgen. Is dit een onderdeel wat u zelf oppakt of waar iemand anders zich mee bezig gaat houden? De persoon die hiervoor aangesteld wordt is dan verantwoordelijk voor wijzigingen in de brandgevaarlijke stoffen die bevinden in uw pand en het op de hoogte stellen van uw medewerkers van het vluchtplan bij het uitbreken van brand.

Naast de praktische zaken zijn uw medewerkers ook een belangrijk onderdeel van veiligheid. Uw medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van uw bezoekers of andere medewerkers tijdens het ontstaan van een calamiteit. Zo moet er bijvoorbeeld altijd minimaal één Bhv’er aanwezig zijn. Een Bhv’er is verplicht elk jaar bijgeschoold te worden om de bedrijfshulpverlening in orde te houden. Wanneer er een calamiteit plaatsvindt is de Bhv’er verplicht om eerste hulp te verlenen, brand te beperken en te bestrijden (wanneer mogelijk) en om alle mensen in het gebouw te alarmeren en evacueren. Uw medewerkers trainen op de brandveiligheid van het gebouw en het evacuatieproces is hierin nodig. Daarnaast kan het voorkomen dat de Bhv’er niet bekend is bij overige medewerkers.

Ook voor uw medewerkers is het fijn om kennis van deze onderwerpen op te doen. Zo gaat het onderwerp ook leven binnen de organisatie. Zo kunnen zij preventief zaken signaleren en kunnen zij bij een calamiteit gericht handelen.

In het creëren van een veilige omgeving kan een huismeester een grote rol spelen. Als eerste gezicht voor de bezoekers zorgen zij voor een sociaal en veilige omgeving. Een huismeester wordt niet ingezet om het gebouw brandveilig te maken maar heeft wel kennis en kunde die u weer in kunt zetten in uw gebouw. Een huismeester kan u wel ondersteunen in de maatregelen die u moet nemen zodat uw gebouw voldoet aan de veiligheidseisen.

Een veilig gebouw met Young Facility

Young Facility levert al enkele jaren huismeesters bij diverse woningcorporaties en bedrijfsverzamelgebouwen. De huismeesters zijn het eerste aanspreekpunt van bezoekers en zorgen voor een schone en veilige omgeving. Ze beschikken standaard over een Vca-certificaat wat aantoont dat zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheersen. Zij weten daarnaast ook hoe zij om moeten gaan met calamiteiten en hoe zij bezoekers in veiligheid kunnen brengen bij geval van nood. Om veiligheidsbewustzijn te vergroten en te leren van elkaar wordt gebruik gemaakt van toolboxmeetings. Deze toolboxmeetings informeren over onderwerpen zoals brandveiligheid. Tijdens deze meetings krijgen zij informatie en kunnen zij in gesprek gaan met andere huismeesters over risicovolle situaties. Deze bewustwording is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de ongevallen voorkomen kan worden.

Naast huismeesterdiensten kan Young Facility u ondersteunen met het opstellen van ontruimingsplannen, opstellen en het begeleid uitvoeren van Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) of het begeleiden van aanbestedingen op het gebied van Security & Safety.

Het goed geregeld hebben van veiligheidsmaatregel is van levensbelang. Kunt u ondersteuning gebruiken bij het realiseren van deze plannen? Young Facility helpt u graag.

YF - contact.png