Partnerschap Smart WorkPlace

Young Group nieuwe partner Smart WorkPlace

‚ÄėOrganisaties ondersteunen met de co√∂rdinatie en uitvoering van het facilitair en huisvesting management door mee te denken over de toekomst van de organisaties.' Dat is in een notendop de taak van Young Group, de nieuwe partner van Smart WorkPlace. Oprichter Bart de Jong licht dit toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Young Group voor de werkomgeving van de toekomst?  

“De werk- en leeromgeving is in continue verandering. De afgelopen jaren hebben dat duidelijk gemaakt. Momenteel speelt het hybride kantoor en onderwijszalen een belangrijke rol in de werkomgeving. Vanuit iedereen is er flexibiliteit nodig om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

De digitalisering van de werk- en leeromgeving is volop in ontwikkeling en dat biedt kansen en mogelijkheden. Voor zowel werkgever als werknemer is het belangrijk zoveel mogelijk online te werken en de processen ook steeds meer digitaal te maken. In het kader van deze digitalisering is bijvoorbeeld een FMIS (facilitair management informatie systeem) voor onderwijsinstellingen onmisbaar geworden, waardoor beter en sneller ingespeeld worden op de toekomst. Evenals de toenemende wensen en eisen om duurzaamheidsambities na te streven in bedrijfsvoering en beleidsplannen die doorwerken in facilitair en huisvesting.

Een positieve ontwikkeling is dat organisaties steeds meer bereid zijn taken uit te besteden aan specialistische partners om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden en te ontvangen. Organisaties zijn dan vaak opzoek naar flexibele partners die meedenken en zich richten op de toekomst.”

Welke rol kan Young Group daarbij spelen?

“Young Group bestaat uit projectmanagers en adviseurs met diverse expertises binnen facilitair en huisvesting. Op deze manier ondersteunen wij dagelijks opdrachtgevers met een breed aantal vraagstukken.

Daarnaast hebben wij onze blik altijd op de horizon gericht. In de onderwijs- en onderzoeksector zien we de complexiteit enorm toenemen door de integraliteit van het geheel. Van onderwijsinstelling, of het nu om primair onderwijs of een universiteit gaat, wordt verwacht een antwoord te hebben op strategische onderwerpen als duurzaamheid, hybride onderwijs, klimaat, gezondheid, compliance, toenemende dynamiek in studentenaantallen, bewijslast voor prestatieverplichtingen bij onderzoek financiering en de war on talent. Maar ook de meer praktische kant van beheer en onderhoud en facility management.

Young Group kan met haar brede en jarenlange ervaring een rol spelen in het realiseren van antwoorden op de onderwerpen. Met de toepassing best practices en inzet van digitale middelen heeft Young Group inmiddels bewezen een duurzaam en strategische partner te zijn.

Waarom is het belangrijk voor Young Group om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?  

“Young Group en Smart WorkPlace delen dezelfde missie: het stimuleren van een duurzame en gezonde werk- en leeromgeving. De werk- en leeromgeving moet overal beschikbaar zijn en passen bij de organisatie en haar ambities nu en in de toekomst.

Wij willen ons als organisatie altijd blijven verbeteren en innovatie is een onderdeel waar wij ons dagelijks voor inzetten. Om te blijven ontwikkelen en innoveren is kennisdeling van groot belang. Platformen als Smart Workplace maken met mogelijk voor specialistische partijen, leverancier en opdrachtgever om in dialoog te treden. De kunst zit hem hier om vraag en aanbod op een zo innovatief mogelijke wijze te matchen.”

Partner-SWP.jpg