MVO bij Young Group

MVO bij Young Group

In de laatste jaren is duurzaamheid een steeds frequenter besproken onderwerp geworden en organisatie hechten er steeds meer belang aan in hun impact. Organisatie kunnen duurzaamheid in hun bedrijfscultuur en strategie integreren door duurzaamheidsdoelstellingen en -principes vast te stellen, duurzame activiteiten te ontwikkelen en transparant te rapporteren over hun inspanningen. Duurzaamheid kan niet alleen helpen om de negatieve impact van bedrijven op het milieu en de samenleving te verminderen, maar het kan ook bijdragen aan het opbouwen van een positieve merkreputatie, het aantrekken van investeerders en klanten en het voldoen aan regelgeving en maatschappelijke verwachtingen

Duurzaam ondernemen, dan wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd, wordt gebruikt om de duurzaamheidsambities van een bedrijf weer te geven. MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Het doel is om op een manier te opereren die niet alleen winstgevend is op de kortetermijn, maar ook rekening houdt met de langetermijnimpact op de planeet en samenleving. Het is verankerd in alle bedrijfsprocessen maar ziet er voor iedere onderneming anders uit.

MVO bij Young Group

Young Group publiceert ieder jaar haar impactkaart waarin wordt aangegeven hoe wij een bijdrage leveren aan de samenleving en hoe wij een duurzaam bedrijfsmodel creëren en vormgeven. Gedurende het jaar richten wij ons op bepaalde kernthema’s die van groot belang zijn voor Young Group en waarop we het hele jaar sturen, zie hieronder.

Maatschappelijke impact

Jaarlijks ondersteunen wij goede doelen zowel financieel als in de vorm van een actieve bijdrage. Samen met collega’s zetten wij ons actief in voor een onderwerp dat op dat moment de aandacht van de maatschappij trekt. Zo hebben wij in 2021 de voedselbank ondersteund met het inpakken van voedselpakketten en in 2022 ons actief ingezet om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Daarbij ondersteunen wij elk jaar het doel waarvoor we ons inzetten met een financiële bijdrage.

Ook ondersteunt Young Group, Dierentuin Artis te Amsterdam, met het adopteren van de Zwarte Kuifmakaak waarmee wij met een her-fokprogramma een bedreigde diersoort beschermen en natuureducatiedoeleinden bevorderen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Social Return

Young Group biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit verschillende posities kansen om aan de slag te kunnen. Of het nu gaat om herintreding, re-integratie, omscholing, participatietrajecten of medewerkers die na de pensioengerechtigde leeftijd

willen blijven werken, in al onze vacatures wordt deze mogelijkheid geboden. In 2023 vertegenwoordigt het aandeel social return meer dan 9% van het totaale FTE.

Gezonde werkomgeving

Een gezonde werkomgeving staat zowel bij ons eigen kantoor als bij de projecten die wij mogen doen hoog in het vaandel. Op ons eigen kantoor zijn wij onder andere bezig met de vermindering van CO2-uistoot, het recyclen van plastic en het creeren van een comfortabele werkplek. Daarnaast zorgen wij wekelijks dat er vers fruit is voor de medewerkers die werkzaam zijn op kantoor en worden er verschillende sportactiviteiten vanuit de werkgever georganiseerd.

Het creëren van een gezonde werkomgeving is ook onderdeel binnen de projecten die Young Group doet. In 2022 zijn wij bezig geweest met een duurzaam kantoorconcept voor het Amsterdam UMC, waar het onderhoud en energieverbruik is verminderd door efficiënter gebruik te maken van minder vierkante meters. Op deze manier kan het kantoor langer in gebruik worden genomen en hebben wij dit concept zodoende in 2023 uitgerold in de andere afdelingen van het Amsterdam UMC.

Circulariteit

Binnen de projecten waar onze collega’s zich dagelijks voor inzetten staat o.a. circulariteit centraal. Bij verschillende nieuwbouwprojecten streven wij naar het hergebruiken van meubilair en materiaal om de gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken.

Naast het benoemen van bovenstaande onderwerpen en thema’s in onze impactkaart publiceren wij ook het gehele jaar artikelen waarin wij onze kennis delen hierover. Daarbij informeren wij onze volgers graag over onze projecten in de vorm van cases en is in 2023 het inrichting circulariteitsindex geintroduceerd waarmee circulariteit een sturingsmechanisme wordt tijdens de inrichting ontwerpfase.

Toekomstvisie MVO activiteiten Young Group

Young Group viert deze maand hun 15-jarig bestaan, wat inhoudt dat ze al vijftien jaar bezig zijn met noviteiten realiseren op elk gebied, zo ook m.b.t. duurzaamheid.

In 2023, zijn wij veelal bezig geweest met het introduceren van duurzame initiatieven in de projecten die wij hebben gedaan. Hierbij hebben we naast de wensen en behoeften van de klant gekeken hoe we elk proces zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten.

Young Group heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. Deze doelstellingen zijn absoluut en uitgedrukt in absolute tonnages CO2.

Hoofddoelstellingen:

1. Vóór 2027 volledig klimaatneutraal

2. In 2030 klimaatpositief

Om de hoofddoelstelling om klimaatneutraal te zijn vóór 2027 te behalen zijn hieronder de tussendoelstellingen per jaar, tot en met het eind van 2026 weergegeven. Er is uitgegaan van een geleidelijk verloop van de afname van CO2-uitstoot. De reden hiervoor is dat de

voorgenomen reductiemaatregelen voor de grootste emissiestromen van School Facillity, zoals de aanschaf van elektrische auto’s. stap voor stap uitgevoerd zullen worden.

Tussendoelstellingen klimaatneutraal in 2027:

- Eind 2024: 28 ton CO2-uitstoot

- Eind 2025: 14 ton CO2-uitstoot

- Eind 2026: 0 ton CO2-uitstoot

Young Group heeft zich tevens als doel gesteld om de impact nog groter te maken bij de opdrachtgever. Dit doen wij door duurzaamheid uit te werken in de bijdrage aan Sustainable Development Goals (SDG), circulariteit en CO2 footprint als standaard onderdeel van ons plan van aanpak, fasendocumenten en in de voortgangsrapportage