Een groene bijdrage

Maatschappelijke impact 2021

Young Group hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om hier concreet invulling aan te geven publiceren wij jaarlijks onze impactkaart.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een manier voor Young Group om bij te dragen aan de samenleving en een duurzaam bedrijfsmodel te creëren. Om de concrete acties van afgelopen jaar te laten zien maken we gebruik van een impactkaart. Middels deze kaart wil Young Group complete transparantie tonen rondom haar MVO activiteiten. Middels deze impactkaart hopen we andere bedrijven te kunnen motiveren om duurzaamheid in hun dagelijkse bedrijfsvoering te integreren.

MVO 2021.png