MVO voor uw organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de strategie voor uw organisatie. Belangrijk om mee te nemen in de organisatie strategie is dat MVO niet om de eindbestemming gaat maar om het hele proces, waaronder ook het groeiproces. Het is niet een lineair proces maar werkt met vallen en opstaan en vooral ook veel leren. Binnen MVO spelen een aantal trends die de komende jaren steeds belangrijker worden. In dit artikel nemen we u mee in deze trends en hoe u het MVO beleid in de organisatiestrategie kunt verwerken.

    1. Ongelijkheid, Diversiteit en Inclusie

Voor werknemers is een omgeving belangrijk waar ze de kans krijgen het maximale uit zichzelf te halen en zichzelf te kunnen zijn. Dit gaat samen met gezondheid, vitaliteit en veiligheid. Werknemers vrijheid geven om zelf te bepalen waar ze werken of bewustwording creëren van de werksfeer is hier onderdeel van. Werknemers met verschillende achtergronden of culturen kunnen de groei van uw organisatie bevorderen door de verschillende perspectieven die ze bieden. 

    2. Gezondheid 

Gezondheid gaat om zowel fysieke als mentale gezondheid. Vooral dit laatste is iets wat niet altijd zichtbaar is en soms te laat wordt aangepakt. Een mogelijke oplossing hiervoor is een platform waar medewerkers hulp kunnen krijgen of vaste contactpersonen waar de werknemers heen kunnen voor vragen of problemen. Voor de fysieke gezondheid draait het meer om beweging en het eten wat aangeboden wordt in de kantine. Voorbeelden hiervan zijn dagelijkse ommetjes met collega's en samen sporten. Wekelijkse bootcamps met het hele team, een sportschool abonnement om het sporten te stimuleren of een marathon met het hele team lopen.  

    3. Circulair ondernemen 

Circulair ondernemen en tweedehands meubilair gebruiken is niet hetzelfde. Met circulair ondernemen wordt ook meegenomen welke afvalstromen gebruikt worden en de oude meubels zoveel mogelijk hergebruiken en ombouwen naar nieuwe en moderne meubels. In de organisatie strategie uit dit zich in het vaststellen van een beleid over het omgaan met afval en hoe afval kan worden verminderd. 

    4. CO2 uitstoot, carbon footprint 

Verschillende soorten gassen zijn slecht voor het milieu. Het in kaart brengen van de carbon footprint (co2 footprint) voor zowel de werknemers als van de organisatie zelf is hierbij de eerste stap. De volgende stap is het reduceren van deze carbon footprint door te kijken naar het woon-werk verkeer bijvoorbeeld of het uitstoten van minder gassen (Co2) of materialen. Een oplossing hiervoor is elektrische auto’s of het reizen met het OV. 

    5. Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen 

Deze trend heeft betrekking op zowel de bestaande als potentiële medewerkers van uw organisatie. Voor de bestaande medewerkers is inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid te krijgen. Dit kan door bijvoorbeeld enquêtes of andere medewerkerstevredenheid onderzoeken. Ook is de verduidelijking van de rollen binnen uw organisatie voor groot belang. Zo weet de medewerker wat zijn/haar rol is binnen de bedrijfsstrategie en op welke manier hij/zij kan bijdragen aan het behalen van de doelen die de organisatie stelt. 

Voor potentiële en nieuwe medewerkers draait het bijvoorbeeld om het re-integreren van mensen met beperkte kansen in de arbeidsmarkt en het actief investeren in uw nieuwe medewerkers. Een ander onderdeel is een erkend leerbedrijf van uw organisatie maken. Met deze status investeert u in de toekomst van jongeren door een minimaal aantal stageplaatsen per jaar te creëren voor zowel MBO, HBO en WO en hun kansen bij de intreding op de arbeidsmarkt te vergroten.