Implementatie Hospitality diensten

Implementatie Hospitality diensten tijdens Covid-19

Met trots kan School Facility melden dat zij in samenwerking met het Summa College een succesvol implementatietraject hebben doorlopen met betrekking tot de invulling van Hospitality diensten bij het Summa College.

Na de gunning begin februari 2020 is het School Facility Team  uit de startblokken geschoten, zodat de inzet van facilitair dienstverleners van School Facility per 1 april 2020 bij verschillende panden van het Summa College een feit zou zijn. In deze korte implementatieperiode heeft School Facility ervoor gezorgd dat:

  • Een pool van 10 facilitaire dienstverleners is samengesteld;
  • Een handboek met procedures van School Facility en het Summa College is vastgelegd;
  • Een web-based planningstool is ingericht inclusief gebruikers instructie;
  • Een Plan van Aanpak is opgesteld voor het monitoren, rapporteren, beheersen en verbeteren van de dienstverlening.

De intrede van Covid-19 half maart 2020 zorgde voor wat vertraging, maar heeft ons niet weerhouden om in deze tijd onze dienstverlening te implementeren. De geplande kennismaking tussen de facilitair dienstverleners van School Facility en de huismeesters van het Summa College als ook de gezamenlijke kick -off meeting werden verplaatst naar eind april/begin mei 2020.

Met inachtneming van de restricties vanuit de overheid en het RIVM heeft het Summa College na de kennismaking en kick-off meeting, de facilitair dienstverleners ingewerkt. Het inwerken van facilitair dienstverleners in het onderwijs zonder de aanwezigheid van leerlingen in het pand is een uitdaging. Door zowel spreekwoordelijk de koppen bij elkaar te steken als het in acht nemen van de richtlijnen heeft iedereen zich 100% ingezet om op een veilige manier een goed inwerkprogramma te kunnen doorlopen.

Na het nieuws van de versoepeling van de maatregelen en een langzame opstart van het onderwijs, is de inzet van enthousiaste, ervaren en hands on  facilitaire dienstverleners  van School Facility bij het Summa College een feit. Samen zorgen wij voor het behouden en verbeteren van het gastvrijheidsniveau en gedegen beheer en onderhoud van de gebouwen

Bron afbeelding: Aaestate