5 manieren waarop de concierge 2.0 bijdraagt aan het imago van uw school

Hoe draagt een concierge bij aan het imago van uw school

Facilitaire dienstverlening ontwikkelt zich steeds dichter op het primaire proces van het onderwijs. Naast dat facilitair management het visitekaartje is van de school, draagt het concreet bij aan het imago. De rol van conciƫrge is daarin cruciaal..


Facilitaire dienstverlening ontwikkelt zich steeds dichter op het primaire proces van het onderwijs. Naast dat facilitair management het visitekaartje is van de school, draagt het concreet bij aan het imago. De rol van conciërge is daarin cruciaal. Het werk van de conciërge binnen het onderwijs is de laatste jaren flink aan verandering onderhevig. Zo stelt Ronald Beckers, hoofddocent bij de opleiding Facility Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het volgende:Daar waar de conciërges eerder werden omgeschreven als timmermannen en handyman die te hulp schoten in geval van ongevallen, wordt binnen het onderwijs hedendaags de nadruk gelegd op de conciërge 2.0.’

Aan deze verandering ligt de visie ten grondslag dat de conciërge een belangrijke functie vervult ten opzichte van de verschillende lagen binnen het onderwijs en een belangrijke factor is in het gewenste imago van de school. Dit artikel gaat in op manieren waarop een conciërge 2.0 bijdraagt aan het imago van de school. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende niveaus binnen de onderwijsinstelling; 

het samenbrengen van afdelingen, ontzorgen van facilitair manager/directie, ondersteunen van onderwijzend personeel, aanspreekpunt voor leerlingen en de invloed op het algemene leerklimaat van de school.


1. Verbinding tussen de onderwijspraktijk en het facilitair management   
Het functieprofiel van de conciërge bestaat steeds meer uit pedagogische kwaliteiten, opgedaan door cursussen als hoe omgaan met probleemgedrag, professioneel communiceren en inzicht in facilitair beheer. Steeds meer onderwijsinstellingen zien baat bij het professionaliseren van hun conciërges. De conciërge 2.0 is de verbinding tussen de onderwijspraktijk en het facilitair management.


2. Zelfstandige uitvoering en aansturing van operationele zaken
De inhoudelijke verandering van de rol van de conciërge biedt mogelijkheden tot ondersteuning binnen verschillende lagen op de school. De conciërge is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van operationele zaken zoals het facilitair beheer en leveranciersafhandeling. Daarnaast kan de conciërge 2.0 de aansturing van de schoonmaak onder zijn hoede nemen. Facilitair managers en/of directie kunnen hierdoor een deel van de werkzaamheden bij de conciërge onderbrengen.3. Ondersteuning van onderwijzend personeel door pedagogische kwaliteiten
Door inzicht en ontwikkeling in pedagogische kwaliteiten heeft de conciërge een ondersteunende rol ten aanzien van collega’s. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van leerkrachten in het geval van agressief of onderhandelbaar gedrag van leerlingen. Agressief gedrag kan door de pedagogische kwaliteiten van de conciërge anders worden aangepakt. Waarbij de focus niet ligt op het straffen, maar op het aanpakken van het gedrag van de leerling. Er wordt ruimte geboden voor dialoog dat wordt gecreëerd door de professionele sensitiviteit waarover de conciërge 2.0 beschikt. 4. Laagdrempelig contact voor leerlingen
De conciërge 2.0 is geen klusjesman, maar staat juist tussen de leerlingen. Daardoor is hij in staat een preventieve rol op zich te nemen. Dit houdt in dat het contact laagdrempelig is geworden. Doordat de conciërge onder de leerlingen is, verkrijgt hij informele informatie waardoor hij fungeert als de ogen en oren van de school. Daarnaast is de conciërge een duidelijk eerste aanspreekpunt.5. Positieve invloed op leerklimaat
Een verbetering of goede sfeer binnen de school heeft invloed op het leerlingaantal en levert een bijdrage aan een optimaal leerklimaat. Steeds meer van belang wordt, naast het hebben van een aantrekkelijk schoolgebouw, de cultuur binnen de school. Steeds vaker speelt de heersende cultuur binnen de school een belangrijke afweging waarop nieuwe leerlingen hun keuze voor de school bepalen. Een conciërge 2.0 heeft ruime invloed op het leerklimaat binnen de school, waar afgelopen jaren steeds meer is gaan gelden dat Mees Kees het wint van Bob de Bouwer.


Kortom, de rol van conciërge is de afgelopen jaren sterk veranderd. Veranderd van klusjesman naar professional met pedagogische kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden, waardoor de conciërge op meerdere niveaus binnen de school als gesprekspartner kan functioneren. Wilt u een toekomstgericht imago creëren voor uw onderwijsinstelling? Dan mag de conciërge 2.0 zeker niet ontbreken!