Het verhaal van Bart

Het verhaal van Bart

Bart de Jong, als eigenaar van Young Group, vierde afgelopen maand zijn 15-jarig jubileum. Al vijftien jaar lang is hij dag in dag uit bezig met zijn dromen waar te maken en zijn bedrijf verder te laten groeien. Dit jubileum vormt een uitstekende gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen 15 jaar middels een interview met Bart de Jong.

“Waarom ben jij Young Facility in 2008 gestart?”

Young Facility is in 2008 gestart vanuit een schoolproject tijdens mijn tweede studiejaar aan de Haagse Hogeschool, waar ik Small Business & Retail Management studeerde. De opdracht was om een fictief bedrijf op te starten, maar dit werd al snel werkelijkheid voor mij, dankzij de samenkomst van ondernemingszin en het idee om scholen te ondersteunen bij facilitaire vraagstukken. De inspiratie kwam voort uit mijn passie voor het organiseren van schoolfeesten, waardoor ik in aanraking kwam met het facilitaire werkveld.

Mijn bijbaan als facilitair medewerker op een middelbare school en het schoolproject resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Young Facility op 2 november 2008. Destijds begonnen aan de keukentafel bij mijn ouders, vanaf 2011 vanuit ons kantoor in Alphen aan den Rijn en sinds 2016 in Amsterdam.

“In het interview van het 9-jarig bestaan gaf je aan het meest trots te zijn op het feit dat Young Group elk jaar haar prestaties en verwachtingen heeft overtroffen. Waar ben jij momenteel het meest trots op?”

Ik ben nog steeds het meest trots op de prestaties van ons hele team. Wij zetten ons dagelijks in voor vernieuwende dienstverlening en verwezenlijken vooruitstrevende projecten.

“Welk project is jou het meest bijgebleven?”

Één van de meest memorabele projecten is de grootschalige verhuisoperatie van het Erasmus MC, op 18 mei 2018. Na jarenlange voorbereiding kwam alles samen op één dag met succes. Alle patiëntenzorg, inclusief de patiënten, werd in één dag verplaatst naar de nieuwbouw omgeving.

“De afgelopen jaren heeft Young Group een aantal verschillende opdrachtgevers erbij gekregen. Zijn er opdrachten waar je extra trots op bent, zo ja waarom?”

Ik ben herhaaldelijk trots op al onze opdrachtgevers, maar het is goed om te zien dat steeds meer opdrachtgevers in de onderwijs- en onderzoekssector actief voor ons kiezen. 

“Groeien als kennisleider in huisvesting en facility management?” Profielfoto Bart.jpg

De oorspronkelijke ambitie om kennisleider te worden blijft bestaan, maar we formuleren het nu als vernieuwer in de markt. Wij zijn ons ervan bewust dat hier expertise, verbinding en gedrevenheid voor nodig is, dit zijn dan ook de kernwaarden die tot in de wortels van de organisatie te vinden zijn.

Kortom, de ambitie  is er nog steeds en wij hebben als organisatie als ik terugblik op de afgelopen zes jaar enorme stappen gezet in kennis en ervaring, vertaald naar best practices voor al onze opdrachtgevers. Enkele voorbeelden hiervan zijn het door ons al in 2012 ontwikkelde FMIS voor scholen, onze dienstverlening op het gebied van gebouwbeheer voor totale ontzorging in beheer en onderhoud, FAAS Facility Management As A Service dat als modulair totaalconcept het facility management kan invullen evenals onze specialisatie in het beheren, ontwerpen, bouwen en ingebruiknemen van complexe laboratoria en cleanrooms.

“Toekomstambitie?”

De vernieuwer in de markt zijn die de optimale werk- en leeromgeving realiseert waarin we impact maken op duurzaamheid, gezondheid, circulariteit en digitalisering in het onderwijs.

Wij streven daarnaast ook naar verdere uitbreiding van onze activiteiten op het gebied van labgebouwen, labinrichting, labbeheer en het FAAS concept.

“Wil je nog iets kwijt aan de medewerkers/opdrachtgevers wat nog niet is benoemd?”

Wij mogen trots zijn op behaalde resultaten en op de constructieve samenwerking die we hebben opgebouwd, op naar nog vele jaren succes!