Meerjarenonderhoud

Gebouw in conditie, grip op de kosten

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gebouw komt steeds meer bij het schoolbestuur te liggen. School Facility helpt schoolbesturen op een eenvoudig en professionele wijze het MJOP op te stellen en te beheren.


De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen is steeds meer bij de schoolbesturen komen te liggen. School Facility helpt schoolbesturen op een eenvoudig en professionele manier het MJOP op te stellen en beheren en dat volledig accountant proof is. Het is van belang een overzichtelijke Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vast te leggen om jaarlijks een reservering te doen voor grote onderhoudsactiviteiten. Dit voorkomt verrassingen doordat budget wordt gereserveerd en tijdig onderhoud wordt uitgevoerd. School Facility vertelt u waar u op moeten letten.

  1. De conditiemeting is conform NEN 2767.
    NEN 2767 is een objectieve, vastgelegde systematiek voor het vaststellen van de onderhoudsstaat van bouwkundige en installatietechnische elementen. Kortom, dé norm voor conditiemeting. Het hanteren van deze norm schept uniformiteit in de conditiescore per bouwdeel, brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken en classificeert de aangetroffen gebreken dat kan helpen bij prioritering.

  2. Laat de conditiemeting altijd door een bouwkundige en installatie deskundige uitvoeren.
    Niet iedereen beheerst de kunst om een conditie op de juiste wijze in te schatten, het is een serieuze klus. Laat de partij waarmee je samenwerkt een bouwkundige inzetten voor de conditiemeting.

  3. Geef de voorkeur aan een MJOP over een periode van 20/30 jaar.
    Vaak wordt een MJOP opgesteld voor een periode van 10 jaar. Hierdoor kan periodiek groot onderhoud net buiten de planning en daarmee het budget vallen. De MJOP van School Facility wordt opgesteld voor een periode van 20 of 30 jaar.

  4. Zorg dat het MJOP voldoet aan de vereiste voor de financiële verslaglegging.