Een toekomstgericht onderwijsgebouw

Een toekomstgericht onderwijsgebouw

Een van de belangrijkste vragen binnen het onderwijs gaat over hoe het onderwijs in de toekomst vormgegeven wordt. Dit discussiepunt brengt verschillende visies met zich mee en geeft belangrijke inzichten in de toekomst van het onderwijs.

In dit artikel bespreken we daarom welke onderdelen belangrijk zijn in het schoolgebouw van de toekomst. We geven antwoord op een belangrijke vraag:

Hoe wordt het onderwijs in de toekomst ingericht om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en voor te bereiden op hun loopbaan en leven?

Een inspirerende, creatieve en stimulerende omgeving

Als het aankomt op innovatie binnen het onderwijs, wordt vaak gedacht aan optimalisatie van leermethodes. Maar het schoolgebouw en de faciliteiten zijn in het optimaal vormgeven van het onderwijs vaak net zo belangrijk. Het belangrijkst hierin is het creëren van een inspirerende, creatieve en stimulerende omgeving waar studenten en leerlingen zichzelf op elk vlak kunnen ontwikkelen. Maar hoe creëren we een inspirerende, creatieve en stimulerende omgeving? Om hieraan te voldoen kan gekeken worden aanpassingen in de uitstraling, zoals glas en licht, met ramen en natuurlijk licht. Een ander belangrijk onderdeel is de lucht. Een goede luchtcirculatie zorgt voor betere concentratie bij het personeel en de leerlingen. Als laatste kan gekeken worden naar het creëren van ruimtes voor creaties en ontmoetingsruimtes, waar leerlingen en personeel elkaar kunnen inspireren. Een ander onderdeel die hierin ook veel waarde kan bieden is de koppeling met het bedrijfsleven. Studenten en leerlingen leren niet alleen van het openslaan van boeken maar ook van de praktijk.

Duurzaam schoolgebouw

Om een duurzaam schoolgebouw te realiseren is het belangrijk het gebouw te verdelen in twee groepen: het gebouw en de inrichting.

Te beginnen met het gebouw. Om een schoolgebouw geschikt te maken (en te houden) voor de toekomst is het belangrijk te kijken naar de huidige staat van het gebouw. Nieuwbouw hoeft namelijk niet altijd de meest duurzame optie te zijn. In sommige gevallen is het duurzamer om te investeren in bestaande schoolgebouwen zodat ze nog een tiental jaar mee kunnen gaan.

Ten tweede de inrichting. Circulariteit is hierin een goede oplossing. Met circulariteit worden oude producten en materialen ingezet om nieuwe, duurzame opties te maken en in te zetten. Om ook deze nieuwe producten toekomstgericht te houden blijft aanpasbaarheid een belangrijk onderwerp. Bij een volgende vernieuwingscyclus is de meest duurzame optie om weer te kiezen voor het hergebruiken van materialen.

Fysieke en mentale gezondheid

Fysieke en mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp waaraan meer aandacht moet worden gegeven binnen het schoolgebouw van de toekomst. Dit kan door middel van het creëren van stilteruimtes, investeren in sportfaciliteiten, het aanbieden van gezond eten in de kantine en de bewustwording van maatschappelijke vraagstukken verhogen. Deze maatschappelijke vraagstukken omvatten onderwerpen als duurzaamheid en diversiteit. Voor studenten en leerlingen is het belangrijk dat zij zich geen ‘nummertje’ voelen. Het schoolgebouw kan hier ondersteuning aan bieden door een open, veilige en toegankelijke sfeer te creëren.

Het schoolgebouw is nooit af

Wat niet vergeten mag worden is dat een schoolgebouw voor de toekomst nooit af is. Er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op het schoolgebouw en de onderwijsvisie. Vanuit een huisvestingvisie blijft één vraag altijd belangrijk: waarom hebben we de faciliteiten en wat wordt gemist als we deze afstoten of outsourcen? Deze vraag is belangrijk om te bepalen welke faciliteiten een schoolgebouw nu nodig heeft en gebruikt ten opzichte van faciliteiten die niet toekomstgericht zijn. In de tijd waarin we leven staat innovatie en verandering voorop.

Samengevat, een onderwijsgebouw van de toekomst is meer dan alleen de uitstraling en het optimaliseren van leermethodes. Het is belangrijk de faciliteiten van het gebouw zo in te stellen dat het onderwijs optimaal vormgegeven kan worden. Een manier om dit te waarborgen is het creëren van ruimtes waar behoefte aan is. Daarnaast is het belangrijk om de gebruikte materialen in te zetten om nieuwe materialen en producten te maken. Deze duurzame manier van inkopen draagt bij aan duurzaamheidsambities. Dit duurzaam inkopen gebeurd voor zowel het gebouw als de inrichting. Voor zowel docenten als studenten en leerlingen moet aandacht besteed worden aan de fysieke en mentale gezondheid. Het schoolgebouw moet daarnaast bijdragen aan het creëren van een open, veilige en toegankelijke sfeer.

De huisvestingexperts bij School Facility denken graag met u mee over de mogelijkheden voor een toekomstgericht onderwijsgebouw. U kunt contact opnemen via onderstaande knop.

SF - contact.png