Duurzaamheid en het MJOP

Duurzaamheid en het MJOP

Met de verplichting van het MJOP volgens de componentenmethode is het een goede gelegenheid om duurzaamheid mee te nemen in de lange termijn strategie voor uw gebouw of schoolgebouw.

Het MJOP

In het MJOP volgens de componentenmethode wordt aangegeven uit welke bouwdelen het gebouw bestaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn. Dit plan wordt vaak gemaakt voor een periode van 20 tot 30 jaar waardoor het budget voor deze vervangingen al gereserveerd kan worden voordat het bouwdeel aan vervanging of herstel toe is.

Het vaststellen van het MJOP gaat altijd samen met een conditiemeting waarin van alle bouwdelen aangegeven wordt of ze wellicht al onderhoud nodig hebben en wat de huidige status van de verschillende bouwdelen momenteel is. Het MJOP wordt opgesteld conform de NEN 2767, dit is de norm voor de conditiemeting.

Het MJOP dient als financieel overzicht van geprognosticeerde onderhoudskosten en een planning voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden of de vervanging van de bouwdelen.

Duurzaamheid

Wat vaak nog ontbreekt in het MJOP zijn energiebesparende maatregelen. Met energiebesparende maatregelen bespaart u op vermijdbaar onderhoud en op groot onderhoud doordat de maatregel bepaald onderhoud overbodig maakt. Deze energiebesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, duurzaam verwarmen met een warmtepomp of het isoleren van muren. Deze maatregelen brengen daarnaast meerdere voordelen met zich mee zoals het stabiliseren van woon- of gebruikerslasten, een milieuvriendelijk pand en het verlengen van de levensduur van het pand.
De kosten voor de duurzame maatregelen liggen hoger dan de kosten van het normaal onderhoud maar door subsidies en de voordelen op lange termijn worden deze kosten verminderd.

Het toepassen van het DMJOP

Bij een bestaand MJOP wordt aangeraden een nieuwe nulmeting volgens de NEN 2767 uit te voeren. Hierdoor worden de bestaande bouwdelen opnieuw herzien. Bij het opstellen van het nieuwe MJOP worden de energiebesparende maatregelen meegenomen en gecombineerd met de huidige bouwdelen.

Wanneer u nog geen vernieuwd MJOP heeft kunt u deze op laten stellen en meteen de energiebesparende maatregelen meenemen hierin. U kunt dan om energiebespaaradvies vragen voor de meest rendabele energiebesparende maatregelen. Die kunt u toevoegen aan het MJOP en het gebouwonderhoud.


Young Facility heeft experts die gespecialiseerd zijn in het adviseren en het opstellen van een duurzaam MJOP volgens de componentenmethode. Samen met een ervaren bouwkundige wordt een conditiemeting uitgevoerd en een plan opgesteld. U kunt contact opnemen met onze experts door te mailen naar info@younggroup.nl of te bellen naar 0172-745085.