De werkomgeving bevorderen met Smart Buildings

De werk- en leefomgeving bevorderen met Smart Buildings

Een Smart Building is een slim gebouw wat gebruik maakt van innovatieve technieken die de werk- en leefomgeving optimaliseren en verbeteren. maar hoe werkt het nou precies?

Een slim gebouw draagt mee aan de dagelijkse gezondheid en productiviteit van de gebruikers. Het optimaliseren van deze technieken vergt tijd en moeite maar uit zich in de productiviteit van uw medewerkers. Geen wonder dat veel organisaties zich hier mee bezig houden, maar hoe werkt het nou precies?

Wat is een slim gebouw?

Een slim gebouw maakt gebruik van innovatieve en digitale technieken door gegevens te verzamelen en deze beschikbaar stelt voor de gebruikers en andere betrokkenen. De gegevens kunnen uiteenlopen van de bezetting van een gebouw tot aan de verlichting van een presentatieruimte. Dit werkt door middel van een internet verbinding van de apparaten en ruimtes en het gebouwbeheer (verlichting, temperatuur etc.). De gegevens die hieruit komen worden naar uw FMIS gestuurd die deze op zijn beurt weer inzet om de gegevens aan te passen aan de wens van de betrokkenen.

De voordelen van een slim gebouw.

Voor de gebruikers van het gebouw is het grootste voordeel het gebruikscomfort en het voorspellend beheer, zoals de werkplekbezetting. Organisaties die gebruik maken van flexwerkplekken zien hier vooral voordeel in. De gegevens van bijvoorbeeld de bezettingsgraad worden gebruikt om te voorspellen hoeveel en wanneer er personen in het gebouw werkzaam zijn. Deze gegevens worden weer gebruikt in het bepalen van de temperatuur en welke delen van het gebouw verlicht moeten zijn.

Voor de eigenaar van het gebouw heeft dit voorspellend vermogen inzicht in het beheer van de kosten. Onnodig gebruik van licht wordt tegengegaan en er is meer inzicht in het energieverbruik en stookkosten. De staat van de technische apparaten worden ook gemonitord en bijgehouden voor onderhoud.

Het efficiënt gebruik van de ruimtes wordt op deze manier ook ingezet voor het klimaat. De luchtkwaliteit en het binnenklimaat worden gemonitord en aangepast wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt.

Slim gebouw draagt bij aan productiviteit.

Een slim gebouw zorgt dus voor een aangename werkomgeving voor de gebruiker waar de veiligheid en het welzijn voorop worden gesteld. Naast het initiëren van het gebruik van gezamenlijke ruimtes wordt ook gezorgd voor het snel signaleren van kleine calamiteiten. Wanneer een apparaat kapot is of niet functioneert naar toebehoren kan middels een druk op de knop een signaal verstuurd worden waardoor er meteen iemand op de hoogte wordt gesteld. Door problemen meteen te erkennen en aan te pakken kunnen de gebruikers (uw medewerkers) ongestoord verder met hun werkzaamheden. Daarnaast speelt het klimaat een grote rol. Een te warme ruimte kan bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid of irritaties aan de luchtwegen bij uw medewerkers. Door de slimme apparatuur te gebruiken om de temperatuur maar ook de luchtvochtigheid bij te houden draagt het gebouw op zijn beurt weer bij aan de productiviteit van de medewerkers.

Wilt u meer weten over de quick wins op korte termijn of de voordelen van dit gebouwbeheer op lange termijn? Neem dan contact op met een van onze smart workplace experts via een vrijblijvend adviesgesprek of via 0172-745085.