de facilitaire scan brengt de facilitaire organisatie in topconditie

De facilitaire organisatie in topconditie

De facilitaire scan helpt u een facilitaire organisatie te bewerkstelligen die inspeelt op ontwikkelingen en veranderingen via een professionele en flexibele wijze.


School Facility, specialistisch facilitair dienstverlener, introduceert de Facilitaire Scan binnen het onderwijs. De facilitaire scan helpt u een facilitaire organisatie te bewerkstelligen die inspeelt op ontwikkelingen en veranderingen via een professionele en flexibele wijze. Namelijk door het in kaart brengen van de facilitaire volwassenheid en risico’s betreffende uw onderwijsinstelling.

‘Facilitair volwassenheid’, wat wordt hier eigenlijk mee bedoelt?

De mate van facilitaire volwassenheid is een weergave van de mate van de betrouwbaarheid, effectiviteit, efficiëntie van de facilitaire organisatie.

Zo staat een hoge mate van volwassenheid gelijk aan het formeel op elkaar afgestemd zijn van de facilitaire organisatie met de doelen en strategie van de onderwijsinstelling. 

Waarom is de mate van volwassenheid van de facilitaire organisatie relevant?

Het biedt inzicht in het functioneren van de facilitaire afdeling en in hoeverre deze aansluit op de onderwijsinstelling. Binnen het onderwijs groeit steeds meer het bewustzijn dat facilitair management waarde toevoegt aan de onderwijsinstelling. Dit zorgt voor een meer strategische benadering van de facilitaire organisatie. Een meting geeft handvatten die het mogelijk maken continu te verbeteren, een relevante factor om sturing te geven, door de afstemming van de afdeling op de overkoepelende doelen van de onderwijsinstelling.   

Hoe werkt de facilitaire scan en wat vraagt het aan input vanuit de onderwijsinstelling?

De facilitair scan brengt de mate van ‘volwassenheid’ en eventuele risico’s van de scholen op facilitair vlak in kaart. De risicoanalyse wordt afgenomen aan de hand van een vragenlijst waarbij per (sub)onderwerp op facilitair vlak een risico-inventarisatie wordt afgenomen. Dit betreft onderwerpen zoals;

- Huisvesting
- Diensten en middelen
- (Facility) Management 
- Wet- en regelgeving

Hieronder vallen meerdere sub-onderwerpen zoals ARBO, inkoopbeleid, brandveiligheid en gebouwbeheer. Het risico bestaat uit de berekening van kans maal impact. Hoe hoger het risico, des te belangrijker is het om daar vervolgactie aan te geven. De risicoanalyse wordt visueel gemaakt door kleuren binnen een thermometer te gebruiken, daaruit kan overzichtelijk worden waargenomen welke aspecten in de kinderschoenen staan en zich dus nog kunnen ontwikkelen. Naast de vragenlijst is een interview met schoolhoofd een belangrijke factor. Hoe goed is de school voorbereid op eventuele facilitaire risico’s en komt dit overeen met de risicoanalyse. In het geval van scholen die uitmaken van een overkoepelende Stichting wordt rekening gehouden met het beleid van de Stichting en de overeenkomst met de school.

Wat levert een facilitaire scan mijn onderwijsinstelling op?

De uitkomsten van de facilitaire thermometer en de plaatsing binnen het spectrum bieden een objectief beeld van de volwassenheid van uw facilitaire organisatie. Naast een overzicht van de aanwezige knelpunten levert het de onderwijsinstelling concrete verbeter- en ontwikkelmogelijkheden op. Een op maat gemaakt advies voor zowel de overkoepelde Stichting als de individuele scholen.

School Facility heeft brede ervaring op facilitair vlak met een specialisme binnen het onderwijs. Ons doel? Naast de dagelijkse praktijk mee denken over de toekomst van onderwijsinstellingen door het optimaliseren en ondersteunen van de bedrijfsvoering.  

Wil u meer weten of de Facilitaire Scan van School Facility of heeft u andere facilitaire vragen? Neem vrijblijvend contact op via info@schoolfacility.nl of bel naar 0172-745085.