Facilitair management

De kracht van Young Facility is het op maat aanbieden van facilitair management, zodat u precies de dienstverlening krijgt die past bij de behoeften van uw kantoor, wooncomplex of ander gebouw. Bij facilitair management komt heel wat kijken. Natuurlijk speelt gebouwbeheer en het ontwikkelen van de onderhoudsstrategie een rol, maar ook het ondersteunen bij en uitvoeren van procesmanagement, kwaliteitsmanagement en personeel-, inkoop- en contractbeheer. Samen met u kijken we wat u wel en niet nodig heeft en stellen we een plan op.

7acd82ddfc09e0c701bdcf9b977fbe1f


Planning

Een goed beleid voor gebouwbeheer begint met een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP). Het voordeel van een MJOP is dat zowel voor de korte als de lange termijn de hoeveelheid onderhoud en kosten van uw pand duidelijk en overzichtelijk worden. Zo is het mogelijk om een optimale onderhoudsplanning te maken. Op basis van deze planning kunnen wij huisvestingsmanagement op maat aanbieden, uitgevoerd door ervaren huismeesters en gebouwbeheerders.


Gebouwbeheer op maat

Alle aspecten van onze diensten op gebied van facilitair management worden in overleg met u vastgesteld, van beleid tot uitvoering en van fte tot niveau. Wij spreken ook wel van regiepartnerschap: als opdrachtgever bepaalt u de visie en het beleid, terwijl Young facility zorgt voor de uitvoering van de visie. Natuurlijk sturen wij waar nodig aan, in lijn met de uitgezette koers. Zo bent u altijd verzekerd van passend en betrouwbaar facilitair management.

_K9B7916


Interim management

Soms beschikken organisaties niet over de capaciteit om zelf een coördinator aan te leveren voor een facilitair project. Geen zorgen: in dat geval kunt u één van onze professionele projectmanagers inhuren die de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van een project in goede banen leidt. Ook voor langere tijd (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschapsverlof) bieden wij interim managers met diverse expertises.

Facilitair management zonder zorgen: wie wil dat niet? Neem contact op met onze facilitair expert via 0172 - 74 50 85 en informeer naar de mogelijkheden.