Groene Hart Leerpark

Groene Hart Leerpark

In 2018 is de bouw van de nieuwbouwlocatie van het Groene Hart Leerpark gestart. In mei 2020 is het gebouw overgedragen aan SCOPE scholengroep. Vanaf september 2020 krijgen de leerlingen les in het prachtige nieuwe schoolgebouw. Hier wordt het vmbo-onderwijs met praktijk- en theorievakken gegeven. Daarnaast hebben alle ondersteunende diensten van SCOPE scholengroep een onderkomen in dit gebouw.

De opdracht

De opdracht aan School Facility omvatte de verhuizing en het inhuizing van de nieuwbouwlocatie van het Groene Hart Leerpark. De scope van dit project bestond uit het ontwerpen en inkopen van het los meubilair, vast meubilair en losse inventaris. Ook behoorden het inhuizen en ingebruikname van de nieuwbouwlocatie het verhuizen van de oudbouw, naar een gedeeltelijke interim locatie en vervolgens naar de nieuwbouw de locatie hiertoe. 
 
Werkzaamheden

De rol van School Facility betreft procesbegeleiding, communicatie en stakeholdermanagement, inkoopondersteuning en onderwijs- en huisvestingsexpertise. Om de doelstelling van het project te realiseren heeft School Facility het volgende opgeleverd:

 • Plan van Aanpak; 
 • Projectbegroting;
 • Integrale projectplanning;
 • Programma’s van Eisen inrichtingsonderwerpen en verhuizing (los en vast meubilair);
 • Inkoopstrategie inrichtingsproducten;
 • Inrichtingsplan en ontwerp;
 • Verhuisstrategie inclusief logistieke routing in- en extern;
 • Draaiboek inrichtings- en verhuisperiode;
 • Communicatieplan inrichtings- en verhuisperiode;
 • Overdracht naar de beheerorganisatie.

Daarnaast is de denken aan de coördinatie van inventarisatie van de te verhuizen objecten, opschoonronde(s), overall inrichten, verhuizing en ontmanteling. School Facility coördineert eveneens het inrichten van facilitair processen ten gevolge van de verhuizing, zoals sleutelbeheer, contractbeheer, de BHV organisatie en het huishoudelijk regelement.  

Binnen het project van Groene Hart Leerpark heeft School Facility de aanbesteding en inkoop gerealiseerd voor o.a. BINASK inrichting, keuken inrichting, gym inventaris en richting, AV-middelen, bewegwijzering, visuals/folie, lockers, meubilair, verduistering binnenzijde, beplanting binnen, sanitaire middelen, praktijkrichting en de verhuizing.  

Het resultaat 

De oplevering van de nieuwbouw en de ingebruikname van de nieuwbouwlocatie is verlopen conform geplande data en binnen budget. Dit is gerealiseerd middels het bewaken van de voortgang, begeleidden de processen, uitvoering van de administratieve zaken en borgen van de kwaliteit van geleverde producten en diensten. 

De toegevoegde waarde van School Facility

Duurzaamheid en circulariteit zijn onderwerpen waar organisatie en onderwijsinstelling steeds bewuster mee omgaan. Vanuit haar ruime huisvestings- en onderwijservaring ziet School Facility kansen om deze thema's concreet toe te passen in een verhuisprojecten. In het project Groene Hart Leerpark hebben wij dit onder andere in de volgende processen tot uiting laten komen;

 • Leveranciers zijn gevraagd inzichtelijk te maken wat zij bijdragen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld het beperken van transportbewegingen, materiaalkeuze en aandacht voor aankoop van producten met een recyclebaar karakter. 
 • Na een inventarisatie is er onderzocht welk meubilair uit het oude gebouw kon worden meegenomen naar de nieuwbouw. Projectmanagers van School Facility zorgen dat meubilair zoveel mogelijk een tweede leven krijgt om zodoende de afvalstromen te minimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels het refurbishen van gebruikte meubelstukken voor die nieuwbouwlocatie of verzenden van gebruikt meubilair naar landen als Suriname en Armenië.  

School Facility realiseert een toekomstbestendig en in beheer optimale inrichting.  

Kijk hieronder mee naar een rondleiding door de nieuwbouw van het Leerpark.

Bron: Scope Scholengroep

E-book
Recentelijk hebben wij een e-book uitgegeven met meer informatie over de het belang van een gedegen en duurzaam MJOP en om een toekomstgericht schoolgebouw te realiseren. Benieuwd naar wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Het e-book kunt u hier downloaden.