Comenius Lyceum

Nieuwbouw bij het Comenius Lyceum

School Facility is voor het Comenius Lyceum van begin tot eind van het nieuwbouw project verantwoordelijk geweest voor bouw, inrichting, ICT, verhuizing en ontmanteling.


Opdracht
School Facility heeft in samenspraak met het Comenius Lyceum de bouw en de inrichting van het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd, de daadwerkelijke verhuizing als de ontmanteling van de oudbouw gecoördineerd. Nadat het Comenius de nieuwbouw in gebruik genomen had, was School Facility nog aanwezig om de restpunten vanuit de bouw en verhuizing verder af te ronden. Wijzigingen en aanvullende wensen vanuit de directie van het Comenius Lyceum werden door School Facility met de leveranciers en bouwpartij opgenomen, ingepland en gecontroleerd op de uitvoering.

Het Comenius Lyceum, onderdeel van Stichting ZAAM, heeft met haar nieuwe huisvesting de ambitie om optimaal te functioneren in de maatschappelijke context. Een gezond, toekomstbestendig en multifunctioneel gebouw met een moderne uitstraling wordt daarom gerealiseerd.

Werkzaamheden
Het nieuwbouw project bij het Comenius Lyceum verliep in verschillende fasen 

  1. Bouw: School Facility heeft als gedelegeerd opdrachtgever namens Stichting ZAAM de aansturing van de bouw gedaan, het bouwmanagement en directievoering waren bij het projectenbureau van de gemeente Amsterdam belegd.
  2. Inrichting: School Facility was verantwoordelijk voor diverse offertetrajecten omtrent inrichting. In sommige gevallen via preferred supplier of via meervoudige aanbesteding. In samenwerking met schoolleiding beoordelen op juistheid, kwaliteit en budget.
    De inrichting omvatte op hoofdlijnen het school- en kantoormeubilair, de gym en BINASK inrichting, AV middelen, keukens, verduistering en signing.   
  3. ICT: School Facility was verantwoordelijk voor de inkoop van de ICT (hardware) omgeving via gecontracteerde leveranciers. Op hoofdlijnen zijn patching, wifi, telefonie, smart TV’s, narrowcasting en werkstations ingekocht.
  4. Verhuizing: Opname in de oud- en nieuwbouw, opstellen Plan van Aanpak voor hetgeen te verhuizen, keuze verhuisbedrijf en opstellen verhuisplanning. Aansturing verhuizers en bewaking algehele planning. Door strak te sturen op de planning is de verhuizing en inrichting binnen 2 weken gerealiseerd.
  5. Ontmanteling: Na de verhuizing was de oudbouw leeg van inventaris en werd een deel tijdelijk in gebruik genomen door een interim beheerder namens de eigenaar (gemeente). School Facility was regievoerder betreffende het plan met over te dragen objecten vanuit de oudbouw en droef zorg voor het overdrachtsdossier. Daarnaast droeg School Facility zorg voor het ontmantelen van een aantal installaties en het afvoeren van de tijdelijke units. School Facility verzorgde de opleverronde en de formele overdracht aan de eigenaar. (gemeente).
  6. Restpunten: Bij het in gebruik nemen van de nieuwbouw was het schoolgebouw nog niet opgeleverd door de aannemer en was de bouw in de afrondingsfase. School Facility onderhield hierin het contact met de bouw en stuurde op een spoedige oplevering van het gebouw. Daarnaast was het aan School Facility om eventuele wijzigingen of aanvullende wensen van de school bij de bouw of andere leveranciers aan te kaarten en indien daar budget voor was nog aan te laten passen of toe te voegen.

Resultaat
Dit allen heeft geresulteerd in een nieuw, modern en duurzaam schoolgebouw waarin alle faciliteiten ter ondersteuning aan het onderwijs aanwezig zijn. Het gebouw is geheel afgestemd op de wensen van de school. Docenten kunnen daardoor de leerlingen modern onderwijs bieden volgens de laatste ontwikkelingen. Dit maakt de school aantrekkelijk voor nieuwe leerlingen. Het gebouw bevat een ECO lab en ECO kas om de ambitie van een Econasium nog beter te kunnen realiseren. Qua duurzaamheid is aandacht geweest voor onder andere zonnepanelen en een Sedumdak. In de afwerking is gebruikgemaakt van stadshout.

Toegevoegde waarde School Facility
School Facility heeft het proces begeleid namens Stichting ZAAM in nauwe samenwerking met de schoolleiding. De school heeft zich daardoor op het primaire proces kunnen focussen en heeft alleen de functionele behoeften hoeven aangeven. School Facility heeft haar kennis, professionals en netwerk ingezet om het Comenius Lyceum geheel te ontzorgen in het proces door op te treden als gedelegeerd opdrachtgever, procesbegeleider en inkoper. Operationeel is de coördinatie over de inrichting, verhuizing en ontmanteling voor de school uitgevoerd voor een ontzorging tijdens de drukke verhuisperiode. 

'Steun, betrokken, deskundig, professioneel, commitment, zijn sleutelwoorden die mij te binnen schieten wanneer ik denk aan de samenwerking met School Facility tijdens het bouwproces van het nieuwe gebouw, de verhuizing van ons oude gebouw naar het nieuwe en de ontmanteling van het oude gebouw. Ik ben de medewerkers van School Facility daar zeer erkentelijk voor.'  Henk Ootes, Conrector Comenius Lyceum.

Contact
Benieuwd wat School Facility voor uw onderwijsinstelling kan betekenen of wilt u meer informatie over één van onze diensten? Klik dan hier Wij komen graag bij u langs op locatie.

E-book
Recentelijk hebben wij een e-book uitgegeven met meer informatie over de het belang van een gedegen en duurzaam MJOP en om een toekomstgericht schoolgebouw te realiseren. Benieuwd naar wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Het e-book kunt u hier downloaden.