O.a. de herindeling van de biochemische lab omgeving

Huisvesting voor de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

Bart de Jong heeft afgelopen jaren een opdracht uitgevoerd als senior projectmanager huisvesting bij twee verschillende projecten voor de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bij het ene project stond hybride en activiteit gerelateerd werken van de kantoren in gebouw Nieuw Gildestein centraal. Het andere project bestond uit een business case en ontwerp voor de herindeling van de biochemische lab omgeving (ML-1/ML-2/ML-3 niveau) in het gebouw. Het project is gestart in 2019 en liep in 2023 ten einde.

De opdracht

Het eerste project kwam tot stand doordat de manier van onderzoek doen is aangepast. De afdeling is hierbij gekrompen waardoor een nieuw lab concept en indelingsplan gemaakt moest worden waarin alle labs een nieuwe plek hebben gekregen en leegstaande ruimten anders ingedeeld konden worden. De labs zijn zo ingedeeld dat een generiek en toekomstbestendig lab concept is ontstaan en dat er eenvoudig kan worden aangesloten met apparatuur en andere benodigdheden in de ruimte.

De kantooromgeving van de faculteit Dierengeneeskunde wordt verhuist naar een nieuwbouwpand medio 2030. Het huidige pand Nieuw Gildestein bevat een verouderde werkomgeving en door groeiende afdelingen ontstond de behoefte om een passend en doelmatig werkplekconcept te realiseren voor deze tussenperiode. Hiervoor is een werkplek concept uitgewerkt, ontworpen en geïmplementeerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het project voor de lab omgeving zijn als volgt:

 • Individuele onderzoekbehoeftes in kaart gebracht.
 • Het vaststellen van technische mogelijkheden en de inzet van ruimtes.
 • Opstellen business case en Programma van Eisen.
 • Generieke labstempels ontwikkelt voor het gebruik van de verschillende laboratoria type.
 • Het vaststellen van een reinheidsregime vanwege de classificaties.
 • Het ontwikkelen van een Definitief Ontwerp inclusief lab inrichting.
 • Duurzaamheidsslag door middel van een ontwerp met een reductie van ca 45% op energie verbruik klimaatinstallaties.

De werkzaamheden van het project voor de kantooromgeving zijn als volgt:

 • Een passend en doelmatig werkplekconcept realiseren voor de tussenperiode tot de verhuizing naar de nieuwbouwomgeving.
 • Een open uitstraling geven aan het pand door middel van het verwijderen van wanden en het toevoegen van glas en open ruimten.
 • Nieuwe inrichting door middel van circulair en duurzaam meubilair en herinzetten van bestaand meubilair.
 • De klimaat- en ICT installaties verbeteren voor het comfort.
 • Een algemene hybride werkomgeving realiseren gebaseerd op AGW (activiteit gerelateerd werken) door middel van het toevoegen van koffiecorners/huiskamers, belcellen, grotere kantoren, vergaderzalen en glas in de deuren.

Resultaat

Voor de lab omgeving is een ontwerp en compleet pakket gemaakt van functioneel, technische eisen. Het werkplekconcept voor de kantooromgeving is uitgevoerd en gerealiseerd. Beide projecten zijn grotendeels in coronatijd uitgevoerd waardoor de dynamiek in het project groot was.

Gebouw_NG.jpg IMG_4639.jpg 

Van links naar rechts: het gebouw Nieuw Gildestein, een hybride werkomgeving gebaseerd op AGW (activiteit gerelateerd werken)

De toegevoegde waarde van School Facility

School Facility heeft ruime ervaring met verhuizingen van cleanrooms en laboratoria, zowel biologisch, fysisch, radiologisch als chemisch, en adviseert graag in de mogelijkheden hierin. Onze inbreng gebeurd op basis van functionele eisen, generieke toepasbaarheid, beheerbaarheid en veiligheid. Naast een uitvoerende rol kijken we graag mee met wat de organisatie wil behalen met het primaire proces, hierin staat de integrale afweging tussen ontwerp en primair proces centraal.

Contact

Via onderstaande knop kunt u contact opnemen met één van onze laboratorium- en cleanroom experts. Zij kunnen u adviseren over de huisvesting van verschillende lab omgevingen. U kunt ook contact opnemen via info@younggroup.nl of 0172 - 745 085.

YG - contact.png