Veilig terug naar school

Toolkit 1,5 meter onderwijs

Ondanks de aangescherpte maatregelen blijven scholen, met in achtneming van de richtlijnen, het fysieke onderwijs gaan voortzetten. School Facility ondersteunt scholen in deze dynamisch periode.

School Facility wilt schoolleiding, de leerlingen en de medewerkers voorzien van een veilige schoolomgeving door schoolleiding hierin te adviseren en concreet te voorzien van alle benodigdheden. School Facility maakt hiervoor gebruik van detoolkit 1,5 meter onderwijs. De toolkit om een veilige omgeving in het onderwijs te waarborgen.

Neem contact op

School Facility ondersteunt scholen in veilig onderwijs middels praktische tips en het ontwikkelen van een toolbox voor de schoolleiding en beheerders. Dit doen wij middels drie stappen:

Intake
1. (Online) intake sessie 

Middels videobellen komt u in contact met één van onze Facilitair Adviseurs Onderwijs. Middels het bespreken van een aantal specifieke facilitaire thema's en bijbehorende doelgerichte vragen wordt een beeld geschetst van uw school en de gewenste situatie. 

maatwerk
2. Implementatieplan op maat

Binnen 3 werkdagen ontwikkelt de Facilitair Adviseur een implementatieplan specifiek voor uw school. Dit bestaat uit een checklist voor het opstarten van het gebouw, een maatwerk- protocol voor de te treffen maatregelen en een beschrijving van alle benodigdheden en aantal en indicaties (Toolkit).

Toolkit
3. Levering van Toolkit 

Op basis van het implementatieplan wordt de Toolkit met praktische zaken geleverd, uiterlijk voor einde van de meivakantie. Indien wenselijk ondersteunt School Facility bij het plaatsen en plakken van alle borden, stickers en instructies.

Bent u klaar voor om uw schoolgebouw Corona-proof te maken voor de nieuwe realiteit? Wij nemen graag met u de mogelijkheden door om uw vraagstukken een passende oplossing te bieden.

Vrijblijvend adviesgesprek

Naast dat op dit moment maatregelen getroffen moeten worden, kijkt School Facility vooral naar wat komen gaat. Naast dat School Facility de school voorbereid op de huidige maatregelen, houdt School Facility schoolleiding actief op de hoogte van ontwikkelingen en de doorwerking daarvan in de school.

  • Naast de startkit ook naleveringen mogelijk
  • Structureel contact en kosteloos advies
  • Actief op de hoogte van ontwikkelingen

School Facility neemt een actieve adviserende rol in om te garanderen dat uw school ten alle tijden aan de veiligheidsrichtlijnen voldoet, zowel nu als in de toekomst.