Gastvrij onderwijs

Een veilige én gastvrije werk- en leeromgeving

Afgelopen dinsdag knalde Mark Rutte weer de woonkamer in *AUW*.. de maatregelen worden weer aangescherpt. Ondanks dat het dit maal minder onverwachts kwam dan afgelopen maart, betekent dit veel.


De scholen blijven open. Dat is goed nieuws voor het onderwijs en haar leerlingen, tegelijkertijd vraagt dit nog steeds veel van onderwijsinstellingen. Bij verschillende onderwijsinstellingen ondersteunt School Facility middels de inzet van zogeheten ‘Corona Hosts’. Deze hosts hebben de taak een veilig werk- en leeromgeving te creëren door zorg te dragen dat de geldende maatregelen op de locaties worden opgevolgd en tegelijkertijd de scholen een gastvrije en inspirerende omgeving te laten zijn.

Corona Host
Serena is één van de ‘Corona Hosts’ van School Facility. Zij zet zich sinds een aantal maanden in op verschillende locaties van een mbo instelling in Eindhoven. Naast haar hospitality taken, zoals het verwelkomen van leerlingen en medewerkers, heeft zij ook een toezichthoudende functie. Dit houdt in dat zij in de gaten houdt of de mensen in het pand zich houden aan de daar geldende regels en of de beschikbaar gestelde middelen blijvend voldoen (voldoende handgel, mondkapjes, duidelijke signing).

Het gebeurt dat mensen zich niet houden aan de regels binnen de locaties, soms bewust en soms onbewust. Ik zie het dus ook als mijn taak mensen op een passende manier de geldende regels toe te lichten en zodoende medewerking te krijgen, zodat het voor iedereen een prettige omgeving blijft.’ (Serena)


Het behouden van een prettige sfeer

Het is een belangrijke rol, vooral nu met het verplicht stellen van mondkapjes binnen het onderwijs. De zichtbaarheid van de maatregelen heeft invloed op hoe de sfeer wordt ervaren. Dat is niet gek, maar wel jammer. Zeker aangezien dit niet aansluit bij wat veel onderwijsinstellingen willen uitstralen. Door studenten, bezoekers en medewerkers te ontvangen, aandacht te geven en te begeleiden probeert School Facility het gastvrije gevoel vast te houden.

‘Ik begrijp dat deze rol niet bij medewerkers wordt belegd, daar hun normale werkzaamheden gewoon door gaan. Het geeft mij een goed gevoel dat ik op deze manier bijdraag aan een veilige en toch gastvrije werk- en leeromgeving.’ (Serena)


De focus op het onderwijs

De inzet van deze hosts resulteert in een prettigere omgeving voor iedereen zonder dat docenten en/of medewerkers worden belast met deze taak. Docenten en medewerkers worden in staat gesteld zich te blijven focussen op hun werkzaamheden, zodat het primaire onderwijsproces zo min mogelijk extra wordt belast.

Geïnteresseerd in de wijze waarop School Facility bijdraagt aan een veilige en gastvrije werk- en leeromgeving?

neem contact op3